TIN NỔI BẬT
Trang chủ / Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

- LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Nghiên cứu ứng dụng CNSH trong đánh giá và khắc phục hậu quả chiến tranh hoá học và các chất độc sinh thái do hoạt động công nghiệp và dân sinh gây ra.
 • Nghiên cứu ứng dụng enzym, công nghệ vi sinh và tách chiết các hoạt chất sinh học phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế.
 • Nghiên cứu, thử nghiệm sự phá huỷ vũ khí trang bị kỹ thuật trong điều kiện nhiệt đới do vi sinh vật gây ra.
Vận hành thiết bị đông khô

Vận hành thiết bị đông khô

- CỞ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ

 • Máy đông khô các chế phẩm sinh học.
 • Máy sắc kí lỏng HPLC.
 • Các trang thiết bị thí nghiệm khác phục vụ nghiên cứu hoá học, sinh học.
 • Sân thử nghiệm vi sinh – Trạm Thử nghiệm khí hậu Hoà Lạc.
Vận hành máy sắc kí lỏng HPLC

Vận hành máy sắc kí lỏng HPLC

- NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM

 • Thử nghiệm tự nhiên và gia tốc các vật liệu, linh kiện, trang thiết bị…trong điều kiện khí hậu nhiệt đới dưới tác động của vi sinh vật.
 • Thử nghiệm hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn.
 • Phân tích chỉ tiêu nước thải, nước sinh hoạt.
 • Tách chiết, sinh tổng hợp, bán tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học.
Giá thử nghiệm vi sinh

Giá thử nghiệm vi sinh

- HÌNH THỨC HỢP TÁC

 • Thực hiện các hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài Quân đội về thử nghiệm vi sinh vật cho các vật liệu, linh kiện… (tự nhiên và gia tốc) trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.
 • Phối hợp tiến hành các nghiên cứu có liên quan.

Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga