TIN NỔI BẬT
Trang chủ / Hệ thống trạm

Hệ thống trạm

- LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Trạm quan trắc biến đổi khí hậu; Vị trí: Vườn Quốc gia Cát Tiên.

 • Thử nghiệm độ bền khí hậu (ăn mòn, lão hoá và phá huỷ sinh học) của vật liệu, lớp phủ, màng bảo vệ, chi tiết, cụm chi tiết, thiết bị, máy móc.
 • Thử nghiệm độ bền của vật liệu và phương tiện trong môi trường biển nhiệt đới.
 • Nghiên cứu mô hình và đặc trưng các hệ sinh thái.
 • Nghiên cứu sinh học và nuôi trồng biển.
 • Đo đạc, lưu trữ các thông tin về khí hậu.

- CỞ SỞ THỬ NGHỆM

 • Hệ thống thiết bị đo và tự động ghi các thông số khí hậu, môi trường;
 • Hệ thống sân phơi và trang bị để phơi mẫu trong điều kiện khí quyển;
 • Khu thử nghiệm phá huỷ sinh học;
 • Phao và giá thử mẫu trong nước biển;
 • Khu thử nghiệm mô hình các hệ sinh thái;
 • Lồng nuôi sinh vật biển;
 • Labo xử lý mẫu trước và sau thử nghiệm;
 • Các thiết bị kiểm tra, đánh giá trạng thái bề mặt và một số tính chất của vật liệu;
 • Chương trình thử nghiệm theo tiêu chuẩn: TCVN, GOST, ISO, ASTM, vv…
Trạm thử nghiệm khí hậu Hòa Lạc; Vị trí: Xã Yên Bình - huyện Lương Sơn - TP Hà Nội; Đặc điểm khí hậu: Đặc trưng vùng trung du Bắc bộ

Trạm nghiên cứu, thử nghiệm tự nhiên / Viện Độ bền Nhiệt đới ; Vị trí: Xã Yên Bình – huyện Lương Sơn – TP Hà Nội; Đặc điểm khí hậu: Đặc trưng vùng trung du Bắc bộ.

Trạm nghiên cứu và thử nghiệm tổng hợp biển; Vị trí: Đảo Hòn Tre, TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa; Diện tích 5 ha trên đảo và 3 ha mặt biển; Đặc điểm khí hậu: Đặc trưng vùng biển đảo.

Trạm nghiên cứu thử nghiệm biển / Chi nhánh Ven biển; Vị trí: Đảo Hòn Tre, TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa; Diện tích 5 ha trên đảo và 3 ha mặt biển; Đặc điểm khí hậu: Đặc trưng vùng biển đảo.

Trạm quan trắc biến đổi khí hậu; Vị trí: Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Trạm nghiên cứu, Ứng dụng và thử nghiệm / Chi nhánh Phía nam; Vị trí: Xã Hào Võ – Huyện Cần Giờ – TP Hồ Chí Minh; Diện tích 12ha; Đặc điểm khí hậu: Đặc trưng rừng ngập mặn ven biển.

Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga