TIN NỔI BẬT
Trang chủ / SINH THÁI NHIỆT ĐỚI

SINH THÁI NHIỆT ĐỚI

    Nhiệm vụ:

– Nghiên cứu đa dạng sinh học, tổ chức cấu trúc – chức năng của các hệ sinh thái cạn và các hệ sinh thái nước.

– Nghiên cứu sinh thái ứng dụng (bao gồm sinh thái quân sự); Xây dựng, đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật, ưu tiên ứng dụng cho hoạt động quân sự, quốc phòng, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp.

– Nghiên cứu hậu quả chiến tranh hóa học và ảnh hưởng của hoạt động nhân sinh lên các hệ sinh thái; Đề suất các giải pháp và công nghệ kiểm soát phục hồi môi trường bị ô nhiễm và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên.

– Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh thái và hoạt động quân sự – quốc phòng; Đề xuất các giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và tác động tiêu cực khác.

– Nghiên cứu sử dụng động vật, thực vật và chế phẩm của chúng phục vụ quốc phòng và kinh tế.

    Lĩnh vực hoạt động và kết quả chủ yếu:

Chuyến thăm Trạm quan trắc sinh thái, khí hậu (VQG Nam Cát Tiên) của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam - 3/2014

Chuyến thăm Trạm quan trắc sinh thái, khí hậu (VQG Nam Cát Tiên) của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam – 3/2014

  • Xác lập được cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu tổng hợp các hệ sinh thái nhiệt đới trên cạn và dưới nước trên lãnh thổ Việt Nam.
  • Luận giải tính đa dạng sinh học, tổ chức cấu trúc – chức năng và động lực phát triển của các hệ sinh thái nhiệt đới Việt Nam.
  • Xây dựng cở sở khoa học cho nghiên cứu và nhận diện hậu quả của các thảm họa do con người gây ra đối với các hệ sinh thái tự nhiên.
  • Dự báo biến đổi của môi trường, hệ sinh thái trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và đề xuất các giải pháp ứng phó, giảm thiểu.
  • Đã tiến hành nghiên cứu tại 19 Vườn Quốc gia và 16 Khu bảo tồn cùng nhiều khu vực sinh quyển đặc trưng của Việt nam; Đã phát hiện và mô tả hàng trăm loài động vật, thực vật mới cho khoa học trong đó nhiều loài có tính đặc hữu của Việt Nam.
  • Đa dạng sinh học và sinh thái biển: Đã định danh trên 400 loài thực vật và trên 150 loài động vật phù du, trên 160 loài cá, 900 loài động vật đáy. Sinh thái nước ngọt: Đã ghi nhận trên 350 loài tại các sông thuộc khu vực miền Trung, sông Hồng với trên 80 loài, Côn Đảo với 24 loài, Phú Quốc với gần 100 loài.
  • Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến công trình và hoạt động quân sự ở các Quân khu 1,2,3,4,5, và 9, các khu vực phòng thủ cấp tỉnh tại Tây Nguyên và Đồng bằng sông Củu Long; Đề xuất giải pháp ứng phó giảm thiểu.
Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến công trình và hoạt động quân sự ở Quân khu 9

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến công trình và hoạt động quân sự ở Quân khu 9

Thu thập và xử lý mẫu cá nước ngọt

Thu thập và xử lý mẫu cá nước ngọt

Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga