TIN NỔI BẬT
Trang chủ / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

- Văn phòng Phân ban Việt Nam

- Văn phòng đại diện toàn quyền phía Việt Nam tại Mátxcơva

- Chi nhánh Ven Biển

- Chi nhánh Phía Nam

- Trung tâm Chuyển giao công nghệ mới

- Ban quản lý các khu chế thử

- Viện Độ bền Nhiệt đới

- Viện Sinh thái Nhiệt đới

- Viện Y sinh Nhiệt đới

- Phân viện Hóa – Môi trường

- Phân viện Công nghệ sinh học

- Văn phòng Trung tâm

- Phòng Chính trị

- Phòng Kế hoạch khoa học

- Phòng Tài chính

- Phòng Hậu cần – Kỹ thuật

- Phòng Chuyển giao công nghệ

- Phòng Đào tạo

- Phòng Thông tin khoa học Quân sự

- Ban Công nghệ thông tin

Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga