TIN NỔI BẬT
Trang chủ / Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ Hiệp định và các Nghị định thư bổ sung Hiệp định, TTNĐ Việt – Nga có các chức năng:

– Tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm trên 3 hướng khoa học: Độ bền nhiệt đới, Sinh thái nhiệt đới và Y sinh nhiệt đới.

– Triển khai các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

– Phối hợp các hoạt động giữa các tổ chức khoa học công nghệ của hai nước trên 3 lĩnh vực khoa học nêu trên.

– Đào tạo cán bộ khoa học.

Chức năng, nhiệm vụ của TTNĐ Việt – Nga được quy định trong Hiệp định, có liên quan đến nhiều Bộ, Ngành của hai nước. Về phía Việt Nam, Chính phủ đã giao cho Bộ Quốc phòng làm cơ quan chủ quản trong việc thực hiện Hiệp định, còn về phía LB Nga, vai trò cơ quan chủ quản được giao cho Viện Hàn lâm khoa học Nga.

Việc lãnh đạo chung về tổ chức và hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) hỗn hợp Việt – Nga của Trung tâm do Ủy ban phối hợp (UBPH) về TTNĐ Việt – Nga đảm nhiệm. Uỷ ban phối hợp gồm có Phân ban Việt Nam và Phân ban Nga. Tham gia Phân ban Việt Nam hiện nay có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Chủ nhiệm Tổng Cục Kỹ thuật, Cục Trưởng Cục Khoa học quân sự, Cục Trưởng Cục Quân y, Giám đốc Học viện Quân Y. Tham gia vào Phân ban Nga gồm có đại diện của Viện Hàn lâm khoa học Nga, Viện Hàn lâm Y học Nga, Bộ Khoa học và Giáo dục, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng An ninh quốc gia; một số các nhà khoa học đầu ngành của Viện Hàn lâm khoa học Nga, Đại học Tổng hợp Matxcơva và các Viện nghiên cứu chuyên ngành.