Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp trên địa bàn Tỉnh khánh hòa để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

15/11/2021

Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị định số: 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, và Thông tư số: 88/2010/TT-BQP ngày 02/7/2010 của Bộ Quốc phòng về tổ chức, quản lý và phối hợp công tác đối ngoại quân sự. Những tháng qua, Chi nhánh Ven Biển đã phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa triển khai một số nội dung hợp tác Việt - Nga của tỉnh Khánh Hòa.

Từ ngày 26/8 - 21/9/2021 Chi nhánh Ven Biển đã phối hợp với các đơn vị, gồm: Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh Khánh Hòa, Đoàn An ninh III chuẩn bị chu đáo các mặt đảm bảo an toàn tại điểm bầu cử đại biểu Duma quốc gia Nga lần thứ 8 tổ chức tại Chi nhánh Ven Biển (số 30 Nguyễn Thiện Thuật, P.Tân Lập, TP. Nha Trang). Nhân dịp này, lãnh đạo, chỉ huy Chi nhánh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng tham gia hỗ trợ, trao tặng công dân LB Nga có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 với 136 suất quà.

Đoàn công tác khảo sát khu vực tổ chức bỏ phiếu tại Chi nhánh Ven Biển - TTNĐVN (Ảnh: https://sngv.khanhhoa.gov.vn).

Ngày 29/9/2021, theo đề nghị của Sở Ngoại vụ, Chi nhánh đã cử cán bộ hỗ trợ phiên dịch tại Hội thảo trực tuyến xúc tiến hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Chính quyền thành phố Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga.

Tại đầu cầu Hội trường UBND tỉnh có sự tham dự trực tiếp của 50 đại biểu. (Ảnh: Mai Khoa Thức).

Tin bài: Mai Khoa Thức