Ghi nhận đầu tiên về phân họ Oxytorinae (Insecta, Hymenopterra, Ichneumonidae) từ vùng phương Đông, với mô tả hai loài mới cho khoa học từ Việt Nam

10/02/2022

Hai loài côn trùng mới cho khoa học thuộc giống Oxytorus, phân họ Oxytorinae, họ Ong cự Ichneumonidae được phát hiện từ miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Oxytorinae là một phân họ nhỏ của họ Ong cự Ichneumonidae (Lớp côn trùng, Bộ cánh màng) với một giống Oxytorus Förster và 23 loài đã được mô tả. Các loài trước đây đã được biết có mặt ở các vùng Palaearctic, Nearctic và Neotropical. Phân họ này chưa từng được ghi nhận ở vùng Đông Phương trước đây. Thông tin mới, phân họ Oxytorinae của họ Ichneumonidae lần đầu tiên được ghi nhận từ Vùng phương Đông. Hai loài, một từ miền Bắc và một từ miền Trung Việt Nam, được mô tả là mới cho khoa học, có tên là Oxytorus carinatus Riedel và O. rufopropodealis Riedel.

Đây là một phần kết quả cửa dự án hợp tác Việt – Đức có tên “VIETBIO”. Dự án nhằm mục đích thiết lập nền tảng cho các dự án chung về đa dạng sinh học trong tương lai thông qua nâng cao năng lực và nghiên cứu đa dạng sinh học tại Việt Nam. Các chuyến thực địa đã diễn ra tại hai vườn quốc gia là Vườn quốc gia Bạch Mã ở miền Trung Việt Nam (tháng 6 năm 2018) và Vườn quốc gia Cúc Phương ở miền Bắc Việt Nam (tháng 4 - tháng 5 năm 2019).

Loài mới Oxytorus carinatus Riedel.

Mẫu vật được thu thập tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 6 năm 2018.

Hình 1. Loài Oxytorus carinatus Riedel (mẫu Holotype cá thể cái)

Loài mới Oxytorus rufopropodealis Riedel.

Mẫu vật được thu thập tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình vào tháng 5 năm 2019.

Hình 2. Loài Oxytorus rufopropodealis Riedel (mẫu Holotype cá thể cái)

Nguồn trích dẫn: Riedel M, Vu Van L, Schmidt S (2021) First record of the subfamily Oxytorinae (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae) from the Oriental Region, with descriptions of two new species from Vietnam. Biodiversity Data Journal 9: e69867. https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e69867 ZooBank: urn:lsid:zoobank.org:pub:2D5640AA-0152-4C96-925F-D81E737498A6.

Nguồn tin: Vũ Văn Liên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Xử lý tin: Mai Lan (http://vast.gov.vn)