Hội thảo khoa học “Công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR/CAS và định hướng ứng dụng”

17/06/2022

Ngày 17/6/2022, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR/CAS và định hướng ứng dụng. Đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội thảo. Tham dự và trình bày các báo cáo chuyên đề tại Hội thảo có các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện Di truyền nông nghiệp. Đại biểu dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc Trung tâm, thủ trưởng và cán bộ khoa học của Viện Y sinh nhiệt đới, Viện Sinh thái nhiệt đới, Phân viện Công nghệ sinh học và một số cơ quan, đơn vị khác.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo nhằm giới thiệu những kiến thức mới về Công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR/CAS (nguyên lý, một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực khác nhau), làm cơ sở giúp nâng cao năng lực và định hướng phát triển nghiên cứu cho cán bộ khoa học đối với lĩnh vực có liên quan. Các chuyên gia đã trình bày 03 chuyên đề: 1/ Công nghệ CRISPR/CAS, nguyên lý và ứng dụng; 2/ Một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR/CAS9 tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; 3/ Nghiên cứu phân tích hệ gen vi sinh vật (Metagenomics) ứng dụng trong điều trị bệnh.

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Đại tá Phạm Duy Nam thay mặt Ban Tổng Giám đốc Trung tâm gửi lời cám ơn các chuyên gia đã tham dự và trình bày các chuyên đề tại Hội thảo; đánh giá cao tiềm năng công nghệ CRISPR/CAS và các ứng dụng của kỹ thuật, cũng như sự phát triển của công nghệ này ở Việt Nam đặc biệt là ở Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga rất mong muốn phát triển kỹ thuật này ở Trung tâm; thông qua hội thảo khoa học, cán bộ khoa học của Trung tâm có thêm những kiến thức mới, đầy đủ và chi tiết hơn về công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR/CAS, làm cơ sở phát triển ý tưởng, đề xuất nhiệm vụ, vấn đề nghiên cứu sát với thực tế để có thể áp dụng được những công nghệ này, cũng như có ứng dụng trong Quân sự - Quốc phòng. Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga mong muốn nhận được sự hợp tác của các chuyên gia, nhà khoa học trong việc tư vấn, xác định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Trung tâm phục vụ nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng thời gian tới./.

Tin, ảnh: Phòng TTKHQS