Phát hiện loài thực vật mới đặc hữu của Việt Nam chưa từng được biết tới

25/01/2022

Các nhà lâm học vừa phát hiện một loài thực vật mới đặc hữu của Việt Nam chưa từng được loài người biết đến, nhưng vừa phát hiện cũng là lúc loài hoa này đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Ngày 17.1, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (H. Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, các nhà lâm học vừa phát hiện một loài thực vật mới đặc hữu của Việt Nam chưa từng được biết đến. Tuy vừa phát hiện nhưng loài thực vật mới này cũng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Mỹ nhụy răng cưa loài thực vật đặc hữu chưa từng được loài người biết đến vừa được phát hiện ở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Thừa Thiên - Huế.

Loài thực vật mới được phát hiện tại Khu Bảo tồn Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) có tên Mỹ nhụy răng cưa (tên khoa học Deinostigma serratum F.Wen, L.N.Tuan & D.Dien) thuộc họ Tai voi (Gesneriaceae) được các nhà khoa học phát hiện vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Taiwania 67, mẫu chuẩn lưu ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (VNMN).

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, cho biết, trước đó, trong năm 2021, khi ông còn làm Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, ông đã cùng các cộng sự từ Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Đại học Nông lâm, Đại học Huế và Viện Thực vật học Quảng Tây (Trung Quốc) trong quá trình thực hiện Dự án BCC-GEF tỉnh Thừa Thiên - Huế, nghiên cứu và đã phát hiện và mô tả loài thực vật mới thuộc chi Mỹ nhụy (Deinostigma W.T.Wang & Z.Y.Li)

Phát hiện mới được công bố trên tạp chí chuyên ngành Taiwania 67.

Vừa phát hiện đã đối mặt nguy cơ tuyệt chủng

"Mỹ nhụy răng cưa (Deinostigma serratum) được phát hiện mọc trên vách đá ẩm ướt, khu vực quanh thác nước và bờ suối thuộc khu vực gần Rào Trăng, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền. Đây là một loài có hoa đẹp, cần được bảo tồn, tạo cảnh quan đẹp cho khu vực", ông Lê Ngọc Tuấn, cho biết.

Loài hoa mọc trên các vách đá ẩm ướt cheo leo thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

Cũng theo ông Lê Ngọc Tuấn, chi Deinostigma là một chi đặc hữu của Việt Nam, với 8 loài đã được công nhận trước đó. Loài D. serratum F.Wen, L.N.Tuan & D.Dien được đặt tên theo đặc điểm viền thùy tràng hoa có răng cưa, khác biệt với tất cả các loài còn lại. "Mỹ nhụy răng cưa là loài thứ 9 cho thế giới và củng cố thêm dẫn liệu cho tính đặc hữu chi này ở Việt Nam. Hiện tại Việt Nam, có 6 loài đặc hữu tính cả loài mới phát hiện", ông Lê Ngọc Tuấn, cho biết.

Hình ảnh thân, lá, cành, hoa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Taiwania 67.

Loài mới được mô tả có đặc điểm hình thái tương tự với loài D. eberhardtii. Tuy nhiên có thể phân biệt với tất cả các loài Deinostigma bởi rìa tràng hoa có hình răng cưa. Phân biệt với loài D. eberhardtii bởi phiến lá rộng hơn, các rìa, cuống ngắn và kích thước tràng hoa nhỏ hơn…

Mặc dù Mỹ nhụy răng cưa, một loài thực vật mới có hoa đẹp, đặc hữu của Việt Nam chưa từng được biết đến, vừa được phát hiện nhưng theo số liệu điều tra thực địa, loài này cũng được xem sắp nguy cấp (VU,D2) theo tiêu chí Sách đỏ của IUCN nên cần được quan tâm bảo vệ.

Theo: Bùi Ngọc Long (http://thanhnien.vn).