Phiên họp Phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

12/01/2022

Chiều ngày 12/01/2022, tại Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga đã diễn ra phiên họp Phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, xác định phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022. Đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Chủ tịch Phân ban Việt Nam phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Tham dự phiên họp còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Phân ban: Đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự; Đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các uỷ viên Phân ban và đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh phiên họp.

Báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga năm 2021, đồng chí Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm cho biết: Trong năm 2021, Trung tâm đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết phiên họp lần thứ 31 của Ủy ban phối hợp các đề tài, nhiệm vụ thuộc Kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp Việt - Nga đã được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; thu được nhiều kết quả có giá trị, nhiều dẫn liệu mới, cơ bản, khoa học, có ý nghĩa trên cả 3 hướng nghiên cứu (vật liệu học nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới và y sinh nhiệt đới).

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga báo cáo tại Hội nghị.

Các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường của riêng phía Việt Nam do Trung tâm chủ trì cơ bản được hoàn thành theo kế hoạch. Các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ mở mới của Trung tâm bám sát định hướng phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, gắn với nhu cầu thực tế phục vụ quân sự - quốc phòng, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái. Triển khai có hiệu quả việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, có sản phẩm đã được đưa vào trang bị trong quân đội, các sản phẩm thử nghiệm, ứng dụng thử tại các đơn vị được đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả.

Trung tâm đã tham gia tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại, góp phần tăng cường và mở rộng hợp tác giữa Chính phủ và quân đội hai nước. Công tác đào tạo cán bộ, công tác tuyển dụng, thu hút, tạo nguồn cán bộ khoa học tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tốt. Cơ sở vật chất phòng thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu từng bước được đầu tư. Chức năng phối hợp, cầu nối trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học kỹ thuật được thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học kỹ thuật Việt - Nga.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trong năm 2021; biểu dương Trung tâm đã rất tích cực, chủ động, tiếp tục tham gia hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Bộ Quốc phòng trong công tác khắc phục thảm hoạ, sự cố quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phục vụ quân sự, quốc phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…; sản phẩm cần hiện đại, lưỡng dụng, thiết thực, hiệu quả; tăng cường và mở rộng hơn nữa hợp tác với Liên bang Nga và các nước khác đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ mà Trung tâm có thế mạnh phục vụ lợi ích của đất nước; tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhu cầu thiết yếu để đối phó với đại dịch Covid-19 và dịch bệnh tiềm ẩn khác; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị cho Phiên họp lần thứ 32 Uỷ ban Phối hợp liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga./.

Tin: Xuân Ngọc (Phòng TTKHQS)

Ảnh: Duy Hải (Phòng Chính trị)