Phòng Sinh thái nước

Trưởng phòng: Thượng tá, TS. Cù Nguyên Định


CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

- Nghiên cứu đa dạng sinh học hệ sinh thái nước các tỉnh phía Nam, đề xuất các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý.

 - Nghiên cứu ứng dụng di truyền học, công nghệ sinh học trong nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.

- Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng cá heo biển Đông Việt Nam.

Nghiên cứu đa dạng sinh học khu vực sông Cửu Long

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ

Phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ thiết bị, phù hợp với  hướng nghiên cứu: Kính hiển vi Olympus, kính hiển vi soi nổi 3 mắt Optika, máy dò cá Garmin GPSMAP 585 PLUS, máy định vị GPS Garmin Oregon 650, máy đo đa chỉ tiêu nước Professional plus YSI, máy quang phổ Genesys 20, máy so màu cầm tay đa chỉ tiêu HACH DR900, cân bán phân tích A&D GF -300, tủ hút hóa chất HC.01, thiết bị lấy mẫu nước Alpha Van Dorn, thiết bị lấy mẫu bùn kiểu EKMAN, thiết bị lặn cá nhân..

HÌNH THỨC HỢP TÁC

- Tư vấn xử lý nước, chăm sóc, nuôi trồng thủy sinh vật cảnh

- Tư vấn về công nghệ sinh học trong xây dựng thủy cung, câu lạc bộ biểu diễn xiếc thú biển.

- Hợp tác tiến hành các nghiên cứu trong lĩnh vực có liên quan.

Các đơn vị