Phòng Y sinh nhiệt đới

Trưởng phòng: Thiếu tá TS. Lương Thị Mơ


CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

- Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm nhiệt đới truyền từ động vật sang người, ổ dịch thiên nhiên, vật chủ và trung gian truyền bệnh. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.

- Nghiên cứu tác động lâu dài của chất độc da cam/dioxin và các chất độc sinh thái khác đến sức khỏe con người

- Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật, đáp ứng yêu cầu sử dụng trong các nghiên cứu y sinh học và các nghiên cứu vi sinh vật khác.

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

- Hệ thống trang thiết bị Sinh học phân tử: Tủ an toàn sinh học, máy ly tâm các loại, máy RT-PCR (Qiagen, Đức), Smart Cycler (Cepheid, Mỹ), máy PCR Maxigene II (Mỹ) và các thiết bị khác.

- Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu vi sinh học và tách chiết các hợp chất hữu cơ: Thiết bị lên men BioFlo 120 (Eppendorf, Đức), máy lắc có ủ nhiể Excella 25R (New Brunswich, Đức), máy nhuộm Gram Previ Color (BioMérieux, Pháp), thiết bị cô quay chân không Heidolph (Đức) và các thiết bị khác.

HÌNH THỨC HỢP TÁC

Với lực lượng cán bộ nghiên cứu được đào tạo cơ bản tại LB Nga và Việt Nam, Phòng Y sinh nhiệt đới/CNPN có đủ năng lực trong thiết kế, tổ chức và phối hợp triển khai nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động.

Các đơn vị