Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga

08/04/2022

Thực hiện hướng dẫn của Cục Tuyên huấn và Thư viện Quân đội về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong Trung tâm với một số nội dung chính phù hợp với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tế.

Trước hết là các hoạt động tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam:  Ngày 04 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2014 về Ngày sách Việt Nam, theo đó Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 hằng năm trên phạm vi toàn quốc nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng cũng như nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

Ngoài việc treo hệ thống pano, khẩu hiệu chào mừng tại nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, Thư viện Trung tâm sẽ tổ chức Tuần lễ đọc sách trọng tâm trong tuần từ ngày 18 đến 22/4/2022, gồm: Triển lãm sách, giao lưu với bạn đọc về sách dưới hình thức cafe sách, giới thiệu tài liệu mới, tặng sách và hướng dẫn bạn đọc tra cứu thư viện điện tử; tổ chức khảo sát nhu cầu tin bạn đọc làm cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc của Thư viện.

Phòng TTKHQS