Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

20/07/2021

Sáng ngày 20/7, Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đã tổ chức trực tuyến Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng khoá XIII 

Đồng chí Đại tá Trần Văn Duy – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc chủ trì. Tham dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, phòng ban tại Cơ sở chính, hai điểm cầu phía Nam và các đồng chí sĩ quan có quân hàm Thượng tá trở lên.

Đại tá Trần Văn Duy – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Duy thông báo nhanh mười nội dung được Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng khóa XIII thảo luận và quyết định, gồm: Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công 5 năm 2016 – 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 – 2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XIII; cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Sau khi nhấn mạnh vào một số nội dung quan trọng, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trong Trung tâm sớm tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhằm thống nhất tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua.

Tin: Văn Diện (Phòng TTKHQS)
Ảnh: Duy Hải (Phòng Chính trị)