Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2021

07/07/2021

Ngày 5-7, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Cơ sở chính (Hà Nội), Chi nhánh ven biển (Nha Trang) và Chi nhánh phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh). Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển-Tổng Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng các cơ quan, đơn vị trong toàn trung tâm đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác và đạt được kết quả tích cực.

Đối với hoạt động khoa học công nghệ, đã chủ động khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, hoàn thành nhiệm vụ trên các hướng nghiên cứu. Theo đó, đã triển khai thực hiện 48 đề tài, nhiệm vụ thuộc Kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ hỗn hợp Việt – Nga; 72 đề tài, nhiệm vụ khoa học riêng phía Việt Nam. Các đề tài, nhiệm vụ được triển khai cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, nội dung theo kế hoạch đã phê duyệt.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga xác định tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm, có hiệu quả nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, trong đó tập trung thực hiện tốt Kế hoạch nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt. Làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động phối hợp với phía Nga tổ chức phiên họp lần thứ 32 Ủy ban phối hợp tại Liên bang Nga. Tiếp tục tham gia và làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã thông báo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2020 và Bằng khen cho Trung tâm vì có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19. Dịp này, lãnh đạo Trung tâm đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Giấy khen của Trung tâm tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.