Tuyển tập, Sách chuyên khảo

Đa dạng sinh học và đặc trưng sinh thái Vườn quốc gia Bidup-Núi Bà

Đa dạng sinh học và đặc trưng sinh thái Vườn quốc gia Bidup-Núi Bà

Cuốn chuyên khảo bao gồm 9 chương, là tổng hợp bức tranh về đa dạng sinh học và đặc trưng sinh thái của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, cao nguyên Đà Lạt. Các đặc điểm và sự phân hóa các thành phần địa lý tự nhiên và vai trò của chúng trong sự phân hóa của các khu hệ động vật, thực vật.

Tải tài liệu
Đa dạng sinh học Hoàng Liên Sơn

Đa dạng sinh học Hoàng Liên Sơn

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga bắt đầu những nghiên cứu sớm nhất ở Hoàng Liên từ năm 1991-1992. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, những số liệu tích luỹ được cho phép ra mắt cuốn chuyên khảo về Đa dạng sinh học Hoàng Liên Sơn. Đây là công trình hợp tác với Vườn Quốc gia Hoàng Liên..

Tải tài liệu
12