Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học Sinh thái và Môi trường nhiệt đới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (07/3/1988 - 07/3

13/04/2022

Nhân dịp kỷ niệm 35 ngày thành lập, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Hội nghị khoa học hướng Sinh thái nhiệt đới và xuất bản Số đặc biệt Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới nhằm công bố, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sinh thái và môi trường nhiệt đới phục vụ quân sự, quốc phòng, kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần tăng cường sự hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học trong lĩnh vực sinh thái và môi trường.

Thời gian dự kiến: Tháng 11/2022.

Kính mời các đồng chí quan tâm đăng ký tham dự!

Chi tiết về Hội thảo mời download tại đây.