Về việc tổ chức Hội thảo khoa học hướng Vật liệu học nhiệt đới nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga (07/3/1988 – 07/3/2023)

30/12/2021

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Hội thảo khoa học hướng Vật liệu học nhiệt đới với chủ đề: “Khoa học và công nghệ vật liệu học nhiệt đới - Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng”  nhằm công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mới của các nhà khoa học trong và ngoài quân đội trong lĩnh vực Vật liệu học nhiệt đới phục vụ quân sự, quốc phòng và dân sinh và tăng cường phối hợp, hợp tác giữa các nhà khoa học, các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài quân đội trong trên lĩnh vực Vật liệu học nhiệt đới.

Thời gian dự kiến: Tháng 10/2022.

Kính mời các đồng chí quan tâm đăng ký tham dự!

Chi tiết về Hội thảo mời download tại đây.