Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Y sinh nhiệt đới và Công nghệ sinh học nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga (07/3/1988 - 07/3/2023)

30/12/2021

Nhân dịp kỷ niệm 35 ngày thành lập, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Hội nghị khoa học hướng Y sinh nhiệt đới & Công nghệ sinh học và xuất bản Số đặc biệt Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới nhằm công bố, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ của các nhà khoa học trong và ngoài quân đội trong lĩnh vực Y - Sinh - Dược & Công nghệ sinh học phục vụ quân sự, quốc phòng, kinh tế quốc dân, đồng thời góp phần tăng cường sự hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học trong lĩnh vực Y - Sinh - Dược và Công nghệ sinh học.

Thời gian dự kiến: Tháng 12/2022.

Kính mời các đồng chí quan tâm đăng ký tham dự!

Chi tiết về Hội thảo mời download tại đây