<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Atlas 300 loài chim thuộc Bộ Sẻ của Việt Nam

22/09/2021

 “Atlas 300 loài chim thuộc bộ Sẻ của Việt Nam” là cuốn sách giới thiệu bộ sưu tập ảnh về 300 loài chim của 44 họ thuộc bộ Sẻ hiện đang phân bố tại Việt Nam. Đây là sản phẩm của kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài Ủy Ban phối hợp Việt - Nga “Nghiên cứu tổ chức cấu trúc - chức năng của các hệ sinh thái rừng nhiệt đới phục vụ bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững – E-1.2” do Trung tâm Nhiệt Đới Việt Nga thực hiện tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, khu phân bố loài và sinh cảnh nhiều hệ sinh thái khác của Việt Nam.

Tác giả cuốn Atlas là Thượng tá, ThS. Phạm Hồng Phương, Phó Trưởng phòng Sinh thái cạn, Viện Sinh thái nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. Mỗi loài chim được tác giả sử dụng ít nhất 3 ảnh chụp trực tiếp từ thiên nhiên, ở các hệ sinh thái khác nhau trên toàn quốc. Ảnh chụp các loài chim ở nhiều trạng thái khác nhau như đang kiếm ăn, bắt mồi, bay hay di chuyển,... gồm tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên khoa học, hiện trạng và sinh cảnh sống, cấp độ bảo tồn. Những thông tin quý giá này giúp người đọc tra cứu và so sánh với các tài liệu khác trong quá trình nghiên cứu. Đây là công trình với khối lượng công việc lớn đã được tác giả thực hiện trong gần 10 năm, từ thu thập ảnh trên thực địa, xử lý thông tin. Cuốn Atlas này đóng góp một phần không nhỏ vào việc nhận thức của cộng đồng về giá trị cũng như ý nghĩa của các loài chim đối với cuộc sống của con người.

Một số hình ảnh của Album: