<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Bộ kit ELISA VN-Scrub typhus IgM

08/01/2024

GIỚI THIỆU
Bộ kit ELISA phát hiện kháng thể IgM O.tsutsugamushi có độ ngạy là 93,5% và độ đặc hiệu là 96,7% nhằm hỗ trợ chẩn đoán xác định bệnh sốt mò. Sản phẩm giúp công tác chẩn đoán cho bệnh nhân nghi nhiễm sốt mò của các cơ sở y tế trong và ngoài Quân đội nhanh và chính xác hơn phương pháp truyền thống hiện đang được áp dụng.     

THÀNH PHẦN

 

TT

Thành phần

Số lượng

1

Đĩa ELISA 96 giếng đã được gắn hỗn hợp 4 kháng nguyên HT-09, HT-49, HT-11 và YB-50 ở nồng độ 3000 ng/ml/1 kháng nguyên.

1

2

Dung dịch đệm rửa PBST 25x (40 ml)

1

3

Skim milk dùng pha loãng mẫu và phủ kháng thể (4g pha trong 80 ml PBST)

1

4

Đối chứng dương (50 µl/1 ống 1ml)

1

5

Đối chứng âm (50 µl/1 ống 1ml)

1

6

Dung dịch kháng thể 2–IgM cộng hợp HRP (200 µl /ống)

1

7

Dung dịch hiện màu số 1: TMB (6 ml/ống)

1

8

Dung dịch hiện màu số 2: H₂O₂ (6 ml/ống)

1

9

Dung dịch dừng phản ứng (2M H₂SO₄) (8 ml/ống)

1