<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Bột cầm máu khẩn cấp

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Bột cầm máu khẩn cấp được dùng để cầm máu khẩn cấp với các vết thương lớn hoặc ở các vị trí khó băng bó, cầm máu bằng các phương pháp thông thường, giúp làm giảm lượng máu bị mất và hạn chế các di chứng do mất máu quá nhiều.

Sản phẩm được chế tạo từ zeolite biến tính có tác dụng hấp thụ chọn lọc phân tử nước trong máu tại vị trí vết thương làm tăng nồng độ các yếu tố đông máu tại chỗ giúp quá trình đông máu xảy ra nhanh hơn. Sản phẩm đồng thời có chứa ion Ca2+ có tác dụng hỗ trợ cầm máu. Thời gian cầm máu tức thời ≤ 30 giây.