<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Chất lỏng làm mát VN-RU-C và VN-RU-30

08/01/2024

GIỚI THIỆU
 Chất lỏng làm mát VN-RU-C và VN-RU-30 được dùng trong quá trình khai thác sử dụng và niêm cất bảo quản xe, máy quân sự và dân sự: ВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, Hyundai…

THÔNG SỐ CƠ BẢN

TT

Thông số

VN-RU-C
(dạng đậm đặc)

VN-RU-30
(dạng pha sẵn)

1

Khối lượng riêng ở 20ºC, g/ml

1,10 - 1,15

1,06 - 1,07

2

Nhiệt độ bắt đầu kết tinh, ºC

≤ -35

≤ -30

3

Nhiệt độ sôi, ºC

≥ 163

≥ 106

4

Ăn mòn kim loại
-Tốc độ ăn mòn, g/m2. ngày đêm
+ Đồng, đồng thau, thép, gang, nhôm

+ Vật liệu hàn

≤ 0,1
≤ 0,2

≤ 0,1
≤ 0,2

5

Tạo bọt:

- Độ bền bọt, s
- Thể tích bọt, cm3

≤ 3
≤ 30

≤ 30
≤ 3

6

Trương nở cao su, %

≤ 5

≤ 5

7

Giá trị pH

7,5 - 11,0

7,5 - 11,0