<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Chất tẩy sơn PR-VN100

GIỚI THIỆU

Chất tẩy sơn PR-VN100 được sử dụng để tẩy các loại sơn trên bề mặt kim loại, kính, gỗ, như sơn trên ôtô, xe máy, tủ lạnh và trên các vật dụng khác.

THÀNH PHẦN CƠ BẢN     

Copolymer vinyl clorua - acetate, một số phụ gia và dung môi.

Sản phẩm - Dịch vụ