<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Chế phẩm chống mốc BIO-AIT

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Bio-AIT sản phẩm chống nấm mốc theo nguyên lý ức chế bay hơi, ứng dụng trong thiết bị quang học. Bio-AIT được sản xuất từ các nguyên liệu có sẵn trên thị trường, thân thiện với môi trường.

CẤU TẠO CƠ BẢN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị

  1.  

Hình dạng, kích thước

mm

Theo kích thước khoang khí tài

  1.  

Hàm lượng nước

mg/gam

Vết (<0,1)

  1.  

Nồng độ Allyl isothiocyanate

%

≥ 20 theo khối lượng

  1.  

Khả năng ức chế nấm mốc theo ISO 9022-11

%

Hoàn toàn

 HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG

Khả năng chống nấm mốc các loại thiết bị quang học được thời gian ≥ 5 năm (ở chế độ kín).

Áp dụng và thử nghiệm trên thiết bị: Ống nhòm bộ binh B6; kính ngắm PGO-7V; máy ngắm K-221A trên pháo hạm AK-176; hệ thống quan sát ngày đêm và đo xa laser mcms.100.08 dùng điều khiển pháo tàu 230mm trên tàu hải quân.