<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Chế phẩm vi sinh ưa mặn SM-10

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Chế phẩm vi sinh ưa mặn SM-10 chứa các chủng giống vi sinh vật ưa mặn (sinh trưởng trong điều kiện nhiễm mặn với nồng độ NaCl từ 10 – 20 g/L) có khả năng xử lý nhanh, khử mùi chất thải hữu cơ (chất thải người, phân gia súc, gia cầm, rác thải, phế thải nông nghiệp), không sử dụng nước, phù hợp trong điều kiện hầm hào, công sự ở khu vực ven biển và hải đảo.

Thành phần: gồm các vi sinh vật hữu ích (Bacillus sp., Streptomyces sp., Saccharomyces sp., mật độ 108 CFU/g) trộn với hỗn hợp chất mang (cao lanh, tinh bột sắn).

Sử dụng: trộn trực tiếp với chất độn cát san hô dùng để phủ lên bề mặt chất thải.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị

  1.  

Mật độ vi sinh vật hữu ích, không nhỏ hơn

CFU/g

1,0 × 108

  1.  

Độ ẩm, không lớn hơn

%

10

  1.  

Độ đồng đều, không nhỏ hơn

%

95