<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Chi nhánh Ven biển

Ban Giám đốc

Giám đốc : Đại tá, TS. Nguyễn Như Hưng; Giám đốc phía Nga: N.L Filichev

Phó Giám đốc: Thượng tá Đặng Văn Trung

Địa chỉ: 30 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 069 757500; 0258 352 5436             Fax: 069 757507; 0258 352 6156


GIỚI THIỆU CHUNG

Chi nhánh Ven biển là đơn vị trực thuộc và đại diện của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu khoa học trên hai hướng Độ bền nhiệt đới và Sinh thái nhiệt đới; ứng dụng chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ quốc phòng và dân sinh. Chi nhánh Ven biển hiện có các phòng thí nghiệm tại trụ sở chính số 30 Nguyễn Thiện Thuật/TP. Nha Trang và tại Trạm nghiên cứu thử nghiệm biển tại khu vực biển Đầm Báy, đảo Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hoà. Các phòng thí nghiệm được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Phòng Độ bền nhiệt đới

Phòng Sinh thái nhiệt đới

Trạm nghiên cứu và thử nghiệm biển 

CHỨC NĂNG

- Nghiên cứu khoa học theo hai hướng chính Độ bền nhiệt đới (Vật liệu học nhiệt đới), Sinh thái nhiệt đới và các vấn đề nhiệt đới khác.
- Ứng dụng chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học kỹ thuật.
- Phối hợp hoạt động KH&CN giữa các tổ chức, viện nghiên cứu của Việt Nam và LB Nga.

NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ chính trị của Chi nhánh là phối hợp với phía Nga triển khai Kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ được Ủy ban phối hợp về TTNĐ Việt - Nga phê duyệt theo 2 hướng Độ bền nhiệt đới và Sinh thái nhiệt đới. Đồng thời, phía Việt Nam của Chi nhánh còn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của riêng phía Việt Nam theo các chương trình, dự án, kế hoạch KH&CN của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương và các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Phối hợp đảm bảo cho các hoạt động của Trung tâm và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quân sự trên địa bàn.

KẾT QUẢ CHÍNH

Hướng Độ bền nhiệt đới đã triển khai thử nghiệm, đánh giá độ bền cho các chương trình vật liệu phi kim; chương trình thử nghiệm về hệ sơn trang trí; chương trình thử nghiệm bảo vệ ăn mòn; thử nghiệm độ bền nhiệt đới các chi tiết, linh kiện điện tử… với hàng nghìn mẫu thử các loại. Kết quả nghiên cứu hướng Độ bền nhiệt đới đã bám sát thực tiễn, tình hình nhiệm vụ của đơn vị trong khu vực. Qua nghiên cứu đã đánh giá được tác động của các yếu tố khí hậu nhiệt đới; đề xuất được các giải pháp theo dõi, khảo sát và ứng dụng vật liệu điều hòa ẩm vào bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); hiệp đồng, hợp tác với các đơn vị bạn trong khảo sát, thống kê hư hỏng của VKTBKT.
Chi nhánh cũng đã phối hợp với cán bộ khoa học Nga thực hiện các nghiên cứu phục vụ trực tiếp quân sự, quốc phòng như: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu nhiệt đới tới trạng thái kỹ thuật của VKTBKT Phòng không - Không quân; Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nhiệt đới lên trạng thái kỹ thuật của các tàu hải quân.
Hướng Sinh thái nhiệt đới đã đi sâu vào nghiên cứu hệ sinh thái nước mặn tập trung vào nghiên cứu cấu trúc, chức năng hệ sinh thái biển ven bờ: nghiên cứu các quần xã cộng sinh trên san hô và các nhóm sinh vật đáy mềm, nghiên cứu phát triển phôi của các loài cá có giá trị kinh tế cao dùng trong nuôi thủy sản, sự phát triển tuyến sinh dục và các giai đoạn phát triển phổi của cá rạn san hô, hiện tượng ký sinh trùng nhiễm trên trứng và cá biển…Trong hệ sinh thái nước ngọt: tập trung nghiên cứu quần xã cá, sinh vật phù du, sinh vật đáy... tại sông, hồ, thủy vực khác.
Các đề tài nhiệm vụ riêng phía Việt Nam thuộc hướng độ bền có tính ứng dụng cao, đã có đề tài được đưa vào triển khai ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực. Các nghiên cứu hướng sinh thái tập trung vào định hướng nuôi trồng thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học, giải quyết các vấn đề cấp bách và thực tiễn.
Một số sản phẩm KH&CN của Chi nhánh:
- Thiết bị tẩy hà dưới nước.
- Hệ thống kiểm soát độ ẩm sử dụng năng lượng mặt trời cho kho bảo quản vùng biển đảo.
- Hệ thống chống hà bám trong đường ống làm mát theo nguyên lý điện hóa.
- Công nghệ sửa chữa ghế phóng K36-ĐM trên máy bay Su-22M4.
- Hệ thống trạm và thiết bị thử nghiệm với các chương trình, phương pháp, tiêu chuẩn thử nghiệm đánh giá độ bền khí hậu của vật liệu và trang bị kỹ thuật trong điều kiện tự nhiên và gia tốc.
- Các chủng loại vật liệu bảo quản dùng cho trang bị kỹ thuật.
- Bảo quản trang bị kỹ thuật bằng chất ức chế bay hơi và công nghệ khí khô.
- Công nghệ điện hóa (phân cực catốt) bảo vệ tàu thuyền và công trình biển.
- Các phương pháp xử lý bề mặt (oxy hóa, phốt phát hóa, anốt hóa, làm sạch bề mặt, …).
- Các phương tiện, chế phẩm chống ăn mòn, lão hóa và phá hủy sinh học trong môi trường nhiệt đới.
- Các báo cáo khoa học về đa dạng sinh học và cấu trúc chức năng các hệ sinh thái rừng và sinh thái nước của một số khu vực nghiên cứu.
- Kỹ thuật tạo giống một số loài thủy hải sản có tiềm năng: cá ngựa, cá mú lai, tôm thẻ chân trắng sạch bệnh...
- Các bộ sưu tập mẫu sinh học.
- Các chuyên khảo, atlas về động thực vật của Việt Nam.

 Khen thưởng

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- 05 Bằng khen, 02 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng;
- 04 Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Nhiều hình thức khen thưởng khác.

Các đơn vị