<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Chi nhánh Ven biển sinh hoạt chuyên đề hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

23/11/2023

Sáng ngày 16/11/2023, Chi nhánh Ven biển đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Dự và chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Đại tá Thái Như Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, chính trị viên Chi nhánh. Tham dự buổi sinh hoạt, có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Chi nhánh. 

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Tại buổi Sinh hoạt, các báo cáo viên đã phổ biến những nội dung chính: Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống tác hại rượu bia, Luật Bảo hiểm xã hội.
Phát biểu tại buổi Sinh hoạt, Đại tá Thái Như Quỳnh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cơ quan chính trị và các tổ chức quần chúng tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả và phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật trong Chi nhánh để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đơn vị (mà nòng cốt là các tổ chức quần chúng) đã đạt được trong tổ chức, triển khai thực hiện và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. 
 

Đại tá Thái Như Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, chính trị viên Chi nhánh phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, đẩy mạnh công tác quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; đồng chí Bí thư Đảng uỷ Chi nhánh đề nghị các cấp lãnh đạo, các tổ chức quần chúng cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng đối tượng trong đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tổ chức thi hành pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật. Quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tin bài: Chu Đức Bình (CNVB)