<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Đa dạng sinh học Hoàng Liên Sơn

22/08/2021

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga bắt đầu những nghiên cứu sớm nhất ở Hoàng Liên từ năm 1991-1992. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, những số liệu tích luỹ được cho phép ra mắt cuốn chuyên khảo về Đa dạng sinh học Hoàng Liên Sơn. Đây là công trình hợp tác với Vườn Quốc gia Hoàng Liên và đương nhiên nó chỉ là một trong những đóng góp của Trung tâm và Vườn Quốc gia vào kho tàng kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam về hệ sinh thái hết sức đặc sắc của Hoàng Liên Sơn. Hiện nay, Trung tâm vẫn đang tiếp tục công việc nghiên cứu sâu hơn về sinh thái núi Hoàng Liên qua các đợt khảo sát thực địa tại Trạm nghiên cứu sinh thái Hoàng Liên. Hy vọng sẽ đóng góp nhiều số liệu bổ ích và toàn diện hơn nữa về Hoàng Liên Sơn. 

Cuốn sách được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga (07.03.1988- 07.03.2007)

MỤC LỤC 

Lời giới thiệu  

Phần 1. Đặc điểm cơ bản về tự nhiên và các dân tộc sống ở vùng núi Hoàng Liên Sơn (Nguyễn Đăng Hội, Nguyễn Quốc Trị)

Phần 2. Thực vật rừng Hoàng Liên Sơn (Kuznetsov A.N, Kuznetsova S.P , Phan Lương)

Phần 3. Thú Hoàng Liên Sơn (Rojnov V.V, Abramov A.V, Kuznetsov G.V, Marozov P.N)

Phần 4. Chim Hoàng Liên Sơn (Kaliakin M.V)

Phần 5. Bướm Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Vũ Văn Liên)

Kết luận