<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Đa dạng sinh học và đặc trưng sinh thái Vườn quốc gia Bidup-Núi Bà

17/09/2021

Cuốn chuyên khảo bao gồm 9 chương, là tổng hợp bức tranh về đa dạng sinh học và đặc trưng sinh thái của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, cao nguyên Đà Lạt. Các đặc điểm và sự phân hóa các thành phần địa lý tự nhiên và vai trò của chúng trong sự phân hóa của các khu hệ động vật, thực vật. Cuốn sách còn nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và mối quan hệ chức năng thực vật cũng như đặc điểm sinh thái và phân bố địa lý của các nhóm động vật. Với nhiều dẫn liệu mới, loài mới trình bày một các hệ thống, có liên hệ, so sánh và đánh giá với nhiều khu vực của Việt Nam cũng như khu vực khác của thế giới. Cuốn chuyến khảo sẽ là tài liệu bổ ích cho các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và nhà quản lý trong lĩnh vực sinh thái, đa dạng sinh học, bảo tồn và sử dụng tài nguyên đa dạng sinh học.  Cuốn chuyên khảo này là kết quả nghiên cứu nhiều năm của các nhà sinh thái học Việt Nam và Nga của Viện Sinh thái Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

MỤC LỤC

Chương 1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CÁC YẾU TỐ ĐỊA LÝ PHÁT  SINH VQG BIDOUP – NÚI BÀ

Chương 2. THỰC VẬT VQG BIDOUP – NÚI BÀ

Chương 3. KHU HỆ ĐỘNG VẬT CÓ VÚ VQG BIDOUP – NÚI BÀ

Chương 4. KHU HỆ CHIM VQG BIDOUP – NÚI BÀ

Chương 5. KHU HỆ BÒ SÁT – LƯỠNG CƯ VQG BIDOUP – NÚI BÀ

Chương 6. KHU HỆ BỌ CÁNH CỨNG – BỌ CHÂN CHẠY VQG BIDOUP – NÚI BÀ

Chương 7. KHU HỆ BƯỚM (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA:

Chương 8. KHU HỆ KIẾN (HYMENOPTERA: FORMICIDEA) VQG BIDOUP – NÚI BÀ

Chương 9. KHU HỆ ĐỘNG VẬT ĐẤT TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG VQG BIDOUP – NÚI BÀ

Liên hệ Thư viện/TTNĐ Việt-Nga hoặc Viện Sinh thái nhiệt đới để biết thêm chi tiết