ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ QUÂN ĐỘI LẦN THỨ VI (2016-2021)

09/12/2016

Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI (2016-2021) diễn ra trong 2 ngày 07-08/12/2016 tại thủ đô Hà Nội, có 370 đại biểu đại diện cho hơn 10 vạn cán bộ, hội viên Phụ nữ trong toàn quân. Tham dự Đại hội Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga có 02 đồng chí đại biểu được bầu từ Đại hội Phụ nữ cấp Trung tâm lần thứ V và 01 đồng chí đại biểu được chỉ định. Các đại biểu phụ nữ của Trung tâm đã tham gia Lễ dâng hương các Anh hùng liệt sĩ ở Tượng đài Bắc Sơn, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại biểu Nguyễn Thu Hoài Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ sở chính đã vinh dự cùng 89 đại biểu ưu tú được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng để báo cáo thành tích của Phụ nữ Quân đội trong 05 năm qua .

Các đại biểu tham dự Đại hội Phụ nữ Quân đội Lần thứ VI của TTNĐ Việt-Nga

Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI (2016-2021) đã đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong Quân đội 5 năm đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ 5 năm (2016-2021). Với phương hướng, mục tiêu tổng quát: Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, đoàn kết- sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham mưu có hiệu quả công tác cán bộ nữ, hướng tới xây dựng người Phụ nữ Quân đội đạt tiêu chí “Bốn tốt” (Sức khỏe tốt;phẩm chất tốt; chuyên môn tốt; xây dựng gia đình tốt), xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới…

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu của Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI (2016-2021), Hội Phụ nữ của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga sẽ bổ sung vào kế hoạch hoạt động và chương trình hành động của Hội quyết tâm thực hiện thắng lợi những quyết nghị đề ra của Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI (2016-2021).

 Nguyễn Thu Hoài – PV CNSH