Đảng uỷ Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

20/07/2022

Sáng 20-7, Đảng ủy Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đại tá Trần Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Trung tâm.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 do Đại tá Trần Văn Duy, Bí thư Đảng ủy Trung tâm trình bày tại Hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Trung tâm đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị.

Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, hoàn thành nhiệm vụ trên các hướng nghiên cứu. Chú trọng lãnh đạo đề xuất và triển khai các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo vật tư kỹ thuật và phát triển công nghệ về nâng cao độ bền nhiệt đới cho vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị trong toàn quân, đồng thời đẩy mạnh nhiệm vụ về sinh thái, xử lý môi trường và nhóm nhiệm vụ về y dược, hậu cần. Công tác đào tạo tiếng Nga theo nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng được tổ chức theo đúng kế hoạch.

Duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp công tác hành chính quân sự, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tổ chức huấn luyện, giáo dục đào tạo, kiểm tra bảo đảm chặt chẽ, an toàn, chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác xây dựng Đảng bộ Trung tâm được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng xây dựng Đảng bộ Trung tâm vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ những mặt còn vướng mắc, tồn tại, chỉ ra nguyên nhân; đồng thời thảo luận, xác định phương hướng, chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tập trung lãnh đạo xây dựng Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2030; tổ chức thực hiện đề tài, nhiệm vụ các cấp theo kế hoạch, tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ Trung tâm, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức huấn luyện quân sự chặt chẽ; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ./.  

Tin, ảnh: Văn Diện(Phòng TTKHQS)