<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Đảng ủy Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW

20/07/2022

Chiều 20/7/2022, Đảng ủy Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết số 382).

Đại tá Trần Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Đoàn Minh Định, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; đồng chí Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; đại biểu các cơ quan: Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP, Cục Tuyên Huấn/TCCT, Cục Doanh trại/TCHC; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Tổng Giám đốc Trung tâm và chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Cơ sở chính, Chi nhánh Phía Nam, Chi nhánh Ven Biển, Trung tâm Chuyển giao công nghệ mới.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị đều thống nhất đánh giá, giai đoạn 2007 - 2022, Đảng uỷ Trung tâm đã lãnh đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 382 và Kết luận số 763 của Quân ủy Trung ương. Công tác kỹ thuật của Trung tâm được triển khai toàn diện, đồng bộ và có chuyển biến tích cực. Đảng uỷ đã chú trọng lãnh đạo tổ chức quy hoạch các khu kỹ thuật, hệ thống các cơ sở kỹ thuật, các trạm xưởng bảo đảm kỹ thuật và hệ thống nhà kho, nhà che, cất giữ vũ khí trang bị kỹ thuật tại các khu vực đóng quân của Trung tâm. Đặc biệt, Đảng uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tiềm lực trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm là nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Hiện nay, Trung tâm có 04 phòng thí nghiệm được công nhận năng lực thử nghiệm, phân tích phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; 03 phòng thí nghiệm được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP; 02 cơ sở đo lường - chất lượng đạt tiêu chuẩn TCVN/QS 877:2014… Ngoài ra, Đảng uỷ đã lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật(VKTBKT) hằng năm theo đúng kế hoạch.

Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành những quy định, quy chế, hướng dẫn thực hiện công tác kỹ thuật phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị. Tăng cường xây dựng nền nếp chính quy ngành kỹ thuật của Trung tâm. Thực hiện nghiêm việc quản lý các cơ sở kỹ thuật và VKTBKT, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật về công tác an toàn trong phòng chống cháy nổ và an toàn lao động.

Đặc biệt, Đảng uỷ đã lãnh đạo tăng cường nghiên cứu, phát triển và đưa vào ứng dụng một số công nghệ, thiết bị, vật tư phục vụ nâng cao độ bền nhiệt đới cho VKTBKT; tập trung nghiên cứu, chế tạo vật tư đặc thù phục vụ nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiều sản phẩm khoa học do Trung tâm nghiên cứu, chế tạo đã được Bộ Quốc phòng cho phép sản xuất, sử dụng rộng rãi trong toàn quân. Bên cạnh đó, phát huy lợi thế là đơn vị hợp tác với Liên bang Nga, Đảng uỷ cũng lãnh đạo thực hiện chức năng cầu nối giữa các đơn vị thông qua Trung tâm với phía Nga để chuyển giao thành công một số công nghệ, sản phẩm từ Liên bang Nga phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết 382; đồng thời rút ra một số bài học và đưa ra phương hướng thực hiện Nghị quyết 382 trong những năm tiếp theo.

 Đại tá Trần Văn Duy, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Văn Duy, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 382 và Kết luận số 763 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo kỹ thuật trong tình hình mới. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Phó Tổng Giám đốc Trung tâm yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 382 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác kỹ thuật.

Cùng với đó, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện, qua đó tạo sự chuyển biến vững chắc về công tác kỹ thuật trong toàn Trung tâm. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành thuộc Tổng cục Kỹ thuật, ngành kỹ thuật các đơn vị trong toàn quân, trong đó chú trọng xây dựng và triển khai các đề tài, nhiệm vụ về nâng cao độ bền nhiệt đới cho VKTBKT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập cho các đơn vị. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống nhà xưởng, cơ sở sản xuất. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Đảng uỷ Trung tâm đã tặng bằng khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 382./.

Thủ trưởng Trung tâm trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 382.

Tin, ảnh: Văn Diện(Phòng TTKHQS)