<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Đào tạo tiếng Nga

Đào tạo tiếng Nga cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan trong quân đội là một nhiệm vụ được quy định trong chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.. Năm 2002  thực hiện Quyết định của BQP, Trung tâm đã tổ chức thành công khóa đào tạo tiếng Nga tập trung đầu tiên của Bộ với 26 học viên là các cán bộ, sĩ quan của Binh chủng Pháo binh, Binh chủng thông tin liên lạc. Tới nay sau hơn 20 khóa đào tạo đối tượng học viên của Trung tâm mở rộng sang nhiều Quân, Binh chủng khác như: Hải quân, Phòng không-Không quân, Biên phòng…Trung tâm đã đào tạo hàng ngàn cán bộ nắm vững, thành thạo tiếng Nga cho quân đội, trực tiếp khai thác các trang thiết bị do LB Nga sản xuất.

Để đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo, việc xây dựng được các chương trình giảng dạy phù hợp cho nhiều đối tượng học viên thuộc các Quân, Binh chủng khác nhau luôn được Trung tâm chú trọng, phương pháp giảng dạy cũng liên tục được đổi mới. Đội ngũ giảng viên thường xuyên được cử đi thực tập nâng cao trình độ giảng dạy tại Liên bang Nga, tham gia vào các lớp tập huấn, hội thảo trong và ngoài quân đội. Bên cạnh đội ngũ giảng viên Việt Nam còn có đội ngũ giáo viên người Nga và nhờ đó luôn tạo cho học viên một môi trường giao tiếp với người bản ngữ tối đa nhất có thể.

Những năm gần đây, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã áp dụng chuẩn tiếng Nga trong giảng dạy theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam dựa theo Khung tham chiếu Châu Âu. Với thời gian học 9 tháng, để đạt được trình độ tiếng Nga bậc 3 theo Khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam (tương đương trình độ B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu), thời gian học tập được chia thành 3 học phần: A1-A2-B1. 

Sau 4 năm áp dụng, các học viên về học bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Nga tại Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga tương đương với trình độ B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu kết quả đạt được rất khả quan. 100% học viên hoàn thành khóa học, từ 50-80% học viên đạt chứng chỉ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu khi tốt nghiệp.

Hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo tiếng Nga cho quân đội. Hiện nay các cán bộ, sĩ quan sau khi tốt nghiệp khóa tiếng Nga do Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đào tạo khi về lại đơn vị đã phát huy được kiến thức đã học áp dụng vào thực tế chuyên môn, qua đó ngày càng nâng cao năng lực bản thân, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị và quân đội.