<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Dầu bảo quản VN.K17 và VN.K17M

26/12/2023

GIỚI THIỆU

Dầu VN.K17 dùng để bảo quản dài hạn (trên 5 năm) các chi tiết và cơ cấu truyền động (cả kim loại đen và kim loại màu) khỏi ăn mòn khí quyển. Dùng dầu VN.K17 bảo quản động cơ đốt trong mà không cần tháo rời, bảo quản thùng nhiên liệu bằng cách nhúng hoặc quét. Dầu bảo quản VN.K17M được tối ưu hóa để sử dụng trong môi trường biển đảo.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

TT

Tên chỉ tiêu

Mức

Phương pháp thử

 

VN.K17

VN.K17M

  1.  

Ngoại quan

Chất lỏng đồng nhất, màu từ vàng sang đến nâu sẫm

Mắt thường

  1.  

Độ nhớt động học Ở 100°C, cSt, không nhỏ hơn

15,5 - 22,0

19,0 - 22,0

TCVN 3171:2011

  1.  

Tính chất bảo vệ

Hợp cách

ГОСТ 9054-75

  1.  

Hàm lượng axit hữu cơ tự do, % khối lượng, không lớn hơn

0,4

TCVN 2704:1978

  1.  

Hàm lượng kiềm tự do, tính theo NaOH, % khối lượng, không lớn hơn

0,05

TCVN 2704:1978

  1.  

Hàm lượng tạp chất cơ học, % khối lượng, không lớn hơn

0,07

TCVN 2696:1978

  1.  

Nhiệt độ đông đặc, °C, không lớn hơn

-10

TCVN 3753:2011

  1.  

Hàm lượng nước

Không có

TCVN 2692:2007

  1.  

Hàm lượng tro, % khối lượng, không lớn hơn

2,4

TCVN 2690-2011