<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Dầu súng VN.BO

26/12/2023

GIỚI THIỆU
Dầu súng VN.BO là một loại mỡ lỏng, thành phần gồm dầu gốc, ceresin và các loại phụ gia như phụ gia ức chế gỉ, phụ gia chống oxy hóa, phụ gia bám dính … Dầu súng VN.BO dùng để bôi trơn các chi tiết và bảo vệ ngắn hạn bề mặt kim loại khỏi ăn mòn khí quyển, thường được dùng để bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật và đặc biệt là các loại súng bộ binh.

TT

Tên chỉ tiêu

Mức

Phương pháp thử

  1.  

Ngoại quan

Đồng nhất, màu từ vàng xám đến nâu sẫm

Mắt thường

  1.  

Độ nhớt động học, cSt
- Ở 50°C, không nhỏ hơn
- Ở 100°C, không nhỏ hơn

60
9

TCVN 3171:2011

  1.  

Ăn mòn tấm thép ở 100°C trong 3 giờ

Đạt yêu cầu

ГОСТ 5757-67

  1.  

Hàm lượng nước, % khối lượng

Không có

TCVN 2692:2007

  1.  

Hàm lượng tạp chất cơ học, % khối lượng,
không lớn hơn

0,05

ГОСТ 6370-83

  1.  

Trị số axit, mg KOH/1g, không lớn hơn

0,35

TCVN 2695:2008