<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Dung dịch ức chế tiếp xúc ĐB-2.1

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Dung dịch ức chế tiếp xúc ĐB-2.1 dùng để bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược, linh kiện chi tiết máy móc thiết bị chế tạo từ các kim loại và hợp kim khác nhau. Dung dịch ức chế tiếp xúc ĐB-2.1 là hỗn hợp chất ức chế ăn mòn trong dung môi hữu cơ, trong suốt có màu vàng nhạt.

TIÊU CHUẨN       TCVN/QS 1985:2017