<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Flagellin tái tổ hợp

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Flagellin là protein tái tổ hợp có trong sợi roi bề mặt tế bào Salmonella, có khả năng kích thích sinh đáp ứng miễn dịch tế bào, ức chế tạo thành khối u qua đó giúp tế bào đề kháng

với nhiễm xạ. Chế phẩm r-Flagellin.VN được bào chế dưới dạng thuốc đông khô với hàm lượng 25 µg flagellin/lọ dùng để hỗ trợ điều trị nhiễm xạ cấp tính.      

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHÍNH

TT

Tên chỉ tiêu

Mức chất lượng

  1.  

Cảm quan

Bột khô, màu trắng. Sau hoàn nguyên có dung dịch đồng nhất, trong suốt

  1.  

Độ ẩm tồn dư

≤ 11 %

  1.  

pH

Từ 6,8 đến 7,2

  1.  

Độ vô khuẩn

Không phát hiện vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí, nấm phát triển sau 14 ngày theo dõi

  1.  

Nội độc tố

≤ 0,01 EU/µg

  1.  

Độ tinh sạch

≥ 95%

  1.  

Trọng lượng phân tử

31 kDa

  1.  

Trình tự axit amin

Có ít nhất 01 trình tự axit amin đoạn ngắn giống với trình tự axit amin của flagellin thiết kế

  1.  

Hiệu lực bảo vệ

Bảo vệ ≥ 70% chuột nhắt trắng ở liều tiêm 60 µg/kg, tổng liều chiếu xạ 9,0-9,5 Gy