<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Giấy quỳ

GIỚI THIỆU

Là loại giấy chuyên dụng được tẩm dung dịch quỳ tím.

Màu tím chàm, kích thước (20 x 82) mm, đóng gói 500 tờ/gói bằng giấy phức hợp 3 lớp.

Giấy quỳ được dùng trong thí nghiệm Vi-ây để đánh giá độ an định hóa học của thuốc phóng.

TIÊU CHUẨN      06 TCN 514:2008

Sản phẩm - Dịch vụ