<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Giấy ức chế bay hơi ĐB

08/01/2024

GIỚI THIỆU

Giấy ức chế bay hơi ĐB được dùng để bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược, linh kiện và chi tiết máy móc thiết bị chế tạo từ các kim loại đen (giấy ức chế bay hơi ĐB-1), kim loại đen, kim loại màu và các hợp kim của nó (giấy ức chế bay hơi ĐB-2).

Giấy ức chế bay hơi dòng ĐB là loại giấy đã được tẩm hỗn hợp chất ức chế ăn mòn trên cơ sở muối của xiclohexylamin với axit béo. Giấy có màu trắng ngà, được đóng gói trong hai lớp túi PE để chống ẩm.

TIÊU CHUẨN     

TCVN/QS 897:2011 Giấy ức chế bay hơi ĐB-1

TCVN/QS 1984:2017 Giấy ức chế bay hơi ĐB-2