<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Hà Nội: Đối thoại, vận động các hộ dân bị cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Quốc Oai

27/09/2023

 Ngày 26/9, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại với đại diện 12 hộ dân trên địa bàn xã Đông Xuân bị cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Quốc Oai.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN

Ngày 26/9, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại với đại diện 12 hộ dân trên địa bàn xã Đông Xuân bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tại xã Đông Xuân có diện tích đất đất thu hồi trên 208.200m2. Trong đó, 15 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất, ký biên bản bàn giao mặt bằng với diện tích trên 181.739m2; 6 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với diện tích trên 25.560m2.

Hội nghị vận động, thuyết phục, đối thoại do huyện Quốc Oai tổ chức được thực hiện với 12 hộ dân có diện tích đất cần thu hồi trên 171.757m2. Các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng vì các hộ này đề nghị được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất.
Tại Hội nghị, lãnh đạo huyện Quốc Oai cùng các ban, ngành trong huyện đã báo cáo quá trình thực hiện thu hồi đất triển khai dự án, đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành các quyết định, văn bản pháp luật của các cơ quan chức năng liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án.

Khu đất thuộc diện thu hồi giải phóng mặt bằng của Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Mạnh Khánh-TTXVN.

Các cơ quan chuyên môn của huyện cho biết đã thực hiện đầy đủ các bước triển khai dự án và vận động, thuyết phục các chủ hộ có đất. Chính quyền và các đoàn thể xã Đông Xuân cũng khẳng định, đã tích cực vào cuộc triển khai, vận động, thuyết phục dân. Tuy vậy, tại Hội nghị, các hộ dân vẫn chưa đồng thuận, tiếp tục kiến nghị được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất.

Trước đó, UBND huyện Quốc Oai ban hành các quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, Tổ công tác giúp việc Hội đồng dự án; phối hợp với UBND xã Đông Xuân tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án; tổ chức họp đối thoại trực tiếp với các hộ dân có đất thu hồi vào dự án; triển khai các bước trong quy trình giải phóng mặt bằng theo quy định.

Năm 2016, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đã phối hợp với UBND xã Đông Xuân và chủ đầu tư tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng phương án đã được UBND huyện Quốc Oai phê duyệt cho các hộ gia đình có đất thu hồi vào dự án. Các hộ gia đình đã nhận đủ số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt, thống nhất bàn giao mặt bằng nằm trong chỉ giới thu hồi thực hiện dự án và không có ý kiến thắc mắc.

Tuy nhiên, sau đó, các hộ đã có đơn khiếu nại liên quan đến chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, UBND huyện Quốc Oai ban hành quyết định giải quyết khiếu nại và khẳng định việc kiếu nại về chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là không có cơ sở để xem xét giải quyết. Đơn thư khiếu nại của các hộ dân đã được UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Quốc Oai và các ngành liên quan giải quyết theo quy định (Quyết định số 4990/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của UBND thành phố).

Ngày 10/2/2020, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1143/VP-GPMB về việc thực hiện thu hồi đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai.

Tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng có ý kiến chỉ đạo: “Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức vận động, thuyết phục lần cuối để các hộ gia đình liên quan đồng thuận chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, thực hiện quyết định thu hồi đất. Trường hợp phải áp dụng biện pháp hành chính để thu hồi đất, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai căn cứ quy định tại Điều 71 Luật Đất đai 2013 và các quy định pháp luật liên quan để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo tuyệt đối an toàn”.

Ngày 16/6/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1836/UBND-BTCD về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Kiều Văn Nghiệp ở thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (hộ gia đình ông Kiều Văn Nghiệp đại diện các hộ dân làm đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng).

Ngày 28/6/2023, UBND huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị họp tập thể lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất, lãnh đạo xã Đông Xuân, lãnh đạo Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga. Đại diện các phòng, ban, ngành của huyện đều có ý kiến về hồ sơ, tài liệu đủ điều kiện để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án.

Tập thể lãnh đạo huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và quyết định thành lập Ban cưỡng chế. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện Quốc Oai đã họp, xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế. Kết quả 2 buổi vận động, thuyết phục, đối thoại trước đó (ngày 7/8/2023 và ngày 9/8/2023), 12 hộ không chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết: Thực hiện Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tổ chức hội nghị vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế. Nếu người bị cưỡng chế chấp hành, Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế, Ban tổ chức thực hiện cưỡng chế."

Dự kiến, việc cưỡng chế sẽ được huyện Quốc Oai thực hiện ngày 29/9 tới./.

Đinh Thuận/TTXVN

Nguồn: https://bnews.vn/ha-noi-doi-thoai-van-dong-cac-ho-dan-bi-cuong-che-thu-hoi-dat-o-huyen-quoc-oai/307785.html