<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Hệ thống phòng thí nghiệm

Ngay từ những ngày đầu thành lập lãnh đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga luôn quan tâm tới việc xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Với sự mở rộng, phát triển nhiều hướng nghiên cứu mới, trong thời gian qua Trung tâm đã được nhà nước, Bộ Quốc phòng từng bước đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm đồng bộ đạt chuẩn quốc gia và quốc tế. Hiện nay, Trung tâm có 19 phòng thí nghiệm trong đó có 4 phòng thí nghiệm được Văn phòng công nhận chất lượng BoA- Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ VILAS theo tiêu chuẩn  ISO/IEC 17025:2017, 3 phòng thí nghiệm được Tổng cục Môi trường/Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận VIMCERT đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/ND-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ phòng thí nghiệm của Trung tâm luôn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài để tiếp cận và làm chủ những thiết bị hiện đại của đơn vị. Dưới đây là một số Phòng thí nghiệm tiêu biểu:

HƯỚNG VẬT LIỆU HỌC NHIỆT ĐỚI

Trên hướng nghiên cứu vật liệu học nhiệt đới Trung tâm có 03 Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đặt tại 3 miền đất nước:

- PTN  Viện Độ bền nhiệt đới Tại Cơ sở chính- TP. Hà Nội được cấp chứng chỉ VILAS theo ISO/IEC 17025:2017 mã số VILAS 938 

- Phòng thí nghiệm Chi nhánh Ven biển tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được cấp chứng chỉ VILAS theo ISO/IEC 17025:2017 mã số VILAS 1258

- Phòng thí nghiệm Chi nhánh phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh được cấp chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VILAS 1236.

Lĩnh vực thử nghiệm của các Phòng thí nghiệm hướng vật liệu học nhiệt đới khá đa dạng bao gồm: thử nghiệm gia tốc và tự nhiên; thử nghiệm đánh gía các chỉ tiêu cơ, lý của vật liệu; thử nghiệm các chỉ tiêu phân tích hóa lý của vật liệu...

Thao tác trên tủ thử nghiệm nhiệt ẩm và tủ thử nghiệm ăn mòn CCX3000

Hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ phục vụ cho hoạt động thử nghiệm như: Hệ thống máy thử rung, sóc của Hãng Bruel & Kjae, thiết bị đo độ bền kéo, nén vật liệu Z010 TH ProLine, tủ thử nghiệm nhiệt ẩm Clime-Event C/1000/40/3, thiết bị thử nghiệm ăn mòn CCX3000, buồng thử Ozone OREC TM Ozone, thiết bị phân tích nhiệt DSC3+, hệ thống thiết bị thử nghiệm IP1 đến IP6 của ED&D, thiết bị thử nghiệm chống bụi ST1000U, Hãng Weisstechnik...

Các phòng thí nghiệm  và trang thiết bị trên đã phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung tâm, tham gia vào nhiều đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng, đề tài cấp ngành, tỉnh, thành phố. Ngoài ra PTN còn cung cấp dịch vụ thử nghiệm cho nhiều đối tác trong và ngoài nước khác như: tập đoàn Viettel, Vinfast...phục vụ nhu cầu quốc phòng và dân sinh.

Hệ thống thử nghiệm  rung, xóc và tủ thử nghiệm chống bụi ST1000U

Chi tiết hoạt động của PTN xem tại website: www.v-lab.com.vn

HƯỚNG SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI

Phòng thí nghiệm Phân viện Hóa- Môi trường được cấp chứng chỉ VILAS theo ISO/IEC 17025:2017 mã số VILAS 856 trong lĩnh vực Hóa với và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/ND-CP của Chính phủ với mã số VIMCERT 256.

Phòng thí nghiệm Chi nhánh phía Nam được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ công nhận ISO 17025:2017 mã sô VILAS 1236 lĩnh vực Hóa và Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/ND-CP của Chính phủ mã số VIMCERTS 300.

Phòng thí nghiệm Viện Sinh thái nhiệt đới được Cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/ND-CP của Chính phủ mã số VIMCERTS 278.

Các PTN hướng Sinh thái và Môi trường nhiệt đới tham gia vào nhiều dự án của Nhà nước, BQP và các nhiệm vụ khoa học của Trung tâm. Phòng thí nghiệm Phân viện Hóa Môi trường có trang bị hiện đại về phân tích dioxin/furan, được đánh giá là đơn vị có năng lực phân tích dioxin trong nhiều nền mẫu nhất ở Việt Nam, kể cả các mẫu khó như huyết thanh, không khí, khí thải và thường xuyên được các tổ chức quốc tế UNDP, Hatfield (Ca-na-đa) mời tham gia đánh giá môi trường nhiễm dioxin tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm dioxin,  thực hiện nhiều nhiệm vụ bảo vệ môi trường về quan trắc môi trường khu vực tồn lưu chất độc dioxin. Trong giai đoạn 2016-2020, đã thực hiện phân tích được khoảng trên 5000 mẫu dioxin, các chất tương tự dioxin, chất da cam, chất POP và kim loại nặng.

PTN Viện Sinh thái nhiệt đới và Chi nhánh phía Nam chủ trì và tham gia các nhiệm vụ về đánh giá hiện trạng, xác định giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học như: khảo sát, xây dựng mô hình quản lý môi trường và đa dạng sinh học khu vực Quân sự thuộc địa bàn các Quân khu; đánh giá hiện trạng, xác định giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường đất các đơn vị quân đội trên địa bàn cả nước; thực hiện các hợp đồng đánh giá tác động môi trường cho các đơn vị trong và ngoài quân đội.

 Một số hình ảnh hoạt động của PTN:

Hoạt động thu mẫu ngoài thực địa

Thiết bị Sắc ký khí phân giải cao và Hệ thống sắc ký khí khối phổ phân giải cao HRGC-HRM

Hệ thống phổ hấp thụ nguyên tử AAS - Varian 220F  và Hệ thống sắc ký khí 2 lần khổi phổ 3 lần tứ cực GC-MS-MS

Thông tin chi tiết về hoạt động PTN mời xem thêm tại: www.emalab.com.vn

HƯỚNG Y SINH NHIỆT ĐỚI

Nghiên cứu độc học và bệnh truyền nhiễm nhiệt đới gồm: Giám sát, chẩn đoán, phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm từ tự nhiên, trong cộng đồng thuộc phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế; phát triển các công cụ chẩn đoán tác nhân gây bệnh bằng công nghệ ADN tái tổ hợp; nghiên cứu ảnh hưởng lâu dài của chất độc da cam/dioxn tới sức khoẻ con người ở những vùng bị phun rải. Hệ thống phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ thiết bị đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong nghiên cứu vi sinh, hoá sinh, miễn dịch học, sinh học phân tử. Năm 2018, Cơ quan liên bang về giám sát bảo vệ quyền lợi người người tiêu dùng và an sinh con người Liên bang Nga tài trợ cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga 01 xe xét nghiệm lưu động để thực hiện nghiên cứu, giám sát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại Việt Nam. 

Xe Labo di động.

Hệ thống sắc ký tinh chế protein.

Nghiên cứu Thích nghi và Y học quân sự bao gồm: Nghiên cứu tâm sinh lý, sức khỏe nghề nghiệp và khả năng thích nghi của bộ đội trong điều kiện nhiệt đới; nghiên cứu tâm sinh lý lao động quân sự; phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để đảm bảo sức khỏe, nâng cao hiệu quả huấn luyện chiến đấu cho bộ đội. Phòng thí nghiệm được trang bị các hệ thống thiết bị chuyên sâu và đồng bộ để triển khai các nghiên cứu như: Thiết bị đánh giá trạng thái chức năng cơ thể Ritm-Met, UPFT-1/30; đánh giá tâm sinh lý Egoscop; hệ thống kiểm tra và nghiên cứu tâm sinh lý NS-Pshychostest; thiết bị luyện tập gắng sức Statoergometr-EU, luyện tập phục hồi trạng thái chức năng cơ thể theo nguyên lý phản hồi sinh học Reacor; máy đo bức xạ nhiệt và vi khí hậu...  

Đánh giá khả năng ổn định của hoạt động hệ thần kinh bằng thiết bị NS-Pshychotest.

Luyện tập thích ứng tải trọng trên hệ thống Statoergometr-EU.

Lĩnh vực nghiên cứu Dược học tiến hành nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học; bào chế, sản xuất các chế phẩm dược ứng dụng trong dự phòng và hỗ trợ điều trị bệnh; hợp tác nghiên cứu, chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ và sản phẩm trong lĩnh vực dược học. Hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ phục vụ nghiên cứu bao gồm: Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu cơ bản - hệ thống chiết tách, cô quay, các thiết bị sắc ký, hệ thống tủ an toàn thí nghiệm, tủ sấy, tủ nuôi cấy.... Thiết bị phục vụ hoạt động bào chế các dạng dược phẩm - các thiết bị xử lý nguyên liệu, thiết bị sấy, trộn si rô, xay nghiền, chiết cao, trộn, tạo hạt; hệ thống các máy sản xuất viên nang cứng; thiết bị sản xuất viên nén, thiết bị bào chế kem, thiết bị chiết tinh dầu….

Hệ thống sấy phun tạo hạt, vô nang và đánh giá chất lượng viên nang cứng.

Bộ phận thực hành khám chữa bệnh kết hợp nghiên cứu khoa học: Đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có trình độ cũng như kinh nghiệm, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại của các chuyên khoa như điều trị oxy cao áp, xét nghiệm, siêu âm, Xquang, đông y và phục hồi chức năng, tai mũi họng, răng hàm mặt… 

Điều trị oxy cao áp cho bệnh nhân

Máy sóng ngắn trị liệu cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm

Hệ thống PTN và các trang thiết bị trên đã tham gia phục vụ nhiều đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp như: đề tài Nghị định thư, nhiệm vụ cấp Quốc gia, đề tài cấp Bộ Quốc phòng, các đề tài, nhiệm vụ KH&CN của Trung tâm.