<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Hệ thống phòng thí nghiệm

Ngay từ những ngày đầu thành lập lãnh đạo Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga luôn quan tâm tới việc xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Với sự mở rộng, phát triển nhiều hướng nghiên cứu mới, trong thời gian qua Trung tâm đã được nhà nước, Bộ Quốc phòng từng bước đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm đồng bộ đạt chuẩn quốc gia và quốc tế. Hiện nay, Trung tâm có 19 phòng thí nghiệm trong đó có 4 phòng thí nghiệm được Văn phòng công nhận chất lượng BoA- Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ VILAS theo tiêu chuẩn  ISO/IEC 17025:2017, 3 phòng thí nghiệm được Tổng cục Môi trường/Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận VIMCERT đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/ND-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ phòng thí nghiệm của Trung tâm luôn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài để tiếp cận và làm chủ những thiết bị hiện đại của đơn vị. Dưới đây là một số Phòng thí nghiệm tiêu biểu:

HƯỚNG VẬT LIỆU HỌC NHIỆT ĐỚI

Trên hướng nghiên cứu vật liệu học nhiệt đới Trung tâm có 03 Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đặt tại 3 miền đất nước:

- PTN  Viện Độ bền nhiệt đới Tại Cơ sở chính- TP. Hà Nội được cấp chứng chỉ VILAS theo ISO/IEC 17025:2017 mã số VILAS 938 

- Phòng thí nghiệm Chi nhánh Ven biển tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được cấp chứng chỉ VILAS theo ISO/IEC 17025:2017 mã số VILAS 1258

- Phòng thí nghiệm Chi nhánh phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh được cấp chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VILAS 1236.

Lĩnh vực thử nghiệm của các Phòng thí nghiệm hướng vật liệu học nhiệt đới khá đa dạng bao gồm: thử nghiệm gia tốc và tự nhiên; thử nghiệm đánh gía các chỉ tiêu cơ, lý của vật liệu; thử nghiệm các chỉ tiêu phân tích hóa lý của vật liệu...

Thao tác trên tủ thử nghiệm nhiệt ẩm và tủ thử nghiệm ăn mòn CCX3000

Hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ phục vụ cho hoạt động thử nghiệm như: Hệ thống máy thử rung, sóc của Hãng Bruel & Kjae, thiết bị đo độ bền kéo, nén vật liệu Z010 TH ProLine, tủ thử nghiệm nhiệt ẩm Clime-Event C/1000/40/3, thiết bị thử nghiệm ăn mòn CCX3000, buồng thử Ozone OREC TM Ozone, thiết bị phân tích nhiệt DSC3+, hệ thống thiết bị thử nghiệm IP1 đến IP6 của ED&D, thiết bị thử nghiệm chống bụi ST1000U, Hãng Weisstechnik...

Các phòng thí nghiệm  và trang thiết bị trên đã phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung tâm, tham gia vào nhiều đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng, đề tài cấp ngành, tỉnh, thành phố. Ngoài ra PTN còn cung cấp dịch vụ thử nghiệm cho nhiều đối tác trong và ngoài nước khác như: tập đoàn Viettel, Vinfast...phục vụ nhu cầu quốc phòng và dân sinh.

Hệ thống thử nghiệm  rung, xóc và tủ thử nghiệm chống bụi ST1000U

Chi tiết hoạt động của PTN xem tại website: www.v-lab.com.vn

HƯỚNG SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI

Phòng thí nghiệm Phân viện Hóa- Môi trường được cấp chứng chỉ VILAS theo ISO/IEC 17025:2017 mã số VILAS 856 trong lĩnh vực Hóa với và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/ND-CP của Chính phủ với mã số VIMCERT 256.

Phòng thí nghiệm Chi nhánh phía Nam được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ công nhận ISO 17025:2017 mã sô VILAS 1236 lĩnh vực Hóa và Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/ND-CP của Chính phủ mã số VIMCERTS 300.

Phòng thí nghiệm Viện Sinh thái nhiệt đới được Cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/ND-CP của Chính phủ mã số VIMCERTS 278.

Các PTN hướng Sinh thái và Môi trường nhiệt đới tham gia vào nhiều dự án của Nhà nước, BQP và các nhiệm vụ khoa học của Trung tâm. Phòng thí nghiệm Phân viện Hóa Môi trường có trang bị hiện đại về phân tích dioxin/furan, được đánh giá là đơn vị có năng lực phân tích dioxin trong nhiều nền mẫu nhất ở Việt Nam, kể cả các mẫu khó như huyết thanh, không khí, khí thải và thường xuyên được các tổ chức quốc tế UNDP, Hatfield (Ca-na-đa) mời tham gia đánh giá môi trường nhiễm dioxin tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm dioxin,  thực hiện nhiều nhiệm vụ bảo vệ môi trường về quan trắc môi trường khu vực tồn lưu chất độc dioxin. Trong giai đoạn 2016-2020, đã thực hiện phân tích được khoảng trên 5000 mẫu dioxin, các chất tương tự dioxin, chất da cam, chất POP và kim loại nặng.

PTN Viện Sinh thái nhiệt đới và Chi nhánh phía Nam chủ trì và tham gia các nhiệm vụ về đánh giá hiện trạng, xác định giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học như: khảo sát, xây dựng mô hình quản lý môi trường và đa dạng sinh học khu vực Quân sự thuộc địa bàn các Quân khu; đánh giá hiện trạng, xác định giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường đất các đơn vị quân đội trên địa bàn cả nước; thực hiện các hợp đồng đánh giá tác động môi trường cho các đơn vị trong và ngoài quân đội.

 Một số hình ảnh hoạt động của PTN:

Hoạt động thu mẫu ngoài thực địa

Thiết bị Sắc ký khí phân giải cao và Hệ thống sắc ký khí khối phổ phân giải cao HRGC-HRM

Hệ thống phổ hấp thụ nguyên tử AAS - Varian 220F  và Hệ thống sắc ký khí 2 lần khổi phổ 3 lần tứ cực GC-MS-MS

Thông tin chi tiết về hoạt động PTN mời xem thêm tại: www.emalab.com.vn

HƯỚNG Y SINH NHIỆT ĐỚI

Năm 2018 Chính phủ LB Nga thông qua Cơ quan liên bang về giám sát bảo vệ quyền lợi người người tiêu dùng và an sinh con người (Rospotrebnazor) đã tài trợ cho Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga xe xét nghiệm lưu động trên xe ô tô KAMAZ 43118  phục vụ giám sát và chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm tối nguy hiểm và các ổ dịch bệnh tư nhiên khác. Xe xét nghiệm lưu động được sử dụng chẩn đoán (phát hiện) mầm bệnh tối nguy hiểm bao gồm cả vi khuẩn và vi rút trong mẫu sinh học, mẫu môi trường: Dịch hạch, Tularemia (sốt thỏ), Leptospirosis, Rickettsia, Cúm gia cầm độc lực cao, sốt Tây sông Nile, sốt xuất huyết Crime, sốt xuất huyết kèm theo hội chứng suy thận, viêm não do ve, Bệnh do Arbovirus gây ra bởi vi rút Batai, tuýp huyết thanh Californian, Sindbis, Dhori và các chủng khác. Trong thời gian qua xe xét nghiệm lưu động đã đóng góp tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam khi xuất hiện kịp thời tại nhiều điểm nóng dịch trên cả nước, phát huy hiệu quả, thể hiện sự linh hoạt của một phòng xét nghiệm di động.

  Các Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của xe xét nghiệm lưu động:

- Cấp độ an toàn sinh học - cấp II (BSL-2), áp suất âm: - 50 Pa.

- Hiệu suất lọc không khí khoang làm việc: 99,995%.

- Kỹ thuật xét nghiệm: ELISA: 400 mẫu/ngày; Realtime PCR: 800 mẫu/ngày (sau khi đã nâng cấp).

Cán bộ làm việc trong xe xét nghiệm lưu động