<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Trần Đức Diễn

31/07/2023

Sáng 28/7/2023, tại Viện Hải dương học Nha Trang, Học viện Khoa học và Công nghệ/ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Trần Đức Diễn, Trợ lý nghiên cứu, Phòng Sinh thái nhiệt đới, Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. 

Nghiên cứu sinh đã bảo vệ Luận án với đề tài có tên: “Đặc điểm hình thái, sinh sản, dinh dưỡng, phân bố và thành phần loài của giống cá ngoại lai Pterygoplichthys ở Việt Nam”, dưới sự hướng dẫn khoa học của: Tiến sĩ Stobunov I.A, Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Tiến sĩ Huỳnh Minh Sang, Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Tham dự buổi họp của Hội đồng có đồng chí Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Phi Long, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Như Hưng, Giám đốc Chi nhánh Ven biển; thầy hướng dẫn cùng đồng nghiệp, bạn bè và người thân của nghiên cứu sinh. 

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ gồm 7 thành viên, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Việt Hà, Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang là Chủ tịch Hội đồng. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Việt Hà,Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi họp.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận án; nhận xét của các uỷ viên phản biện và các uỷ viên khác trong hội đồng; tổng hợp ý kiến nhận xét các nhà khoa học đã được xin ý kiến; nghe nghiên cứu sinh trả lời, giải trình đầy đủ các câu hỏi của các thành viên hội đồng nêu ra, Hội đồng đã đánh giá: 

Luận án đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương, đáp ứng mục tiêu đề ra. Kết quả đã có những đóng góp mới: 1/Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên cung cấp dữ liệu mới về phân bố của cá Tỳ bà Pterygoplichthys spp. ở miền Nam Việt Nam. Lần đầu tiên dữ liệu về thành phần loài cá Tỳ bà được xác định dựa trên cả phương pháp phân loại bằng hình thái và di truyền phân tử. 2/Lần đầu tiên đặc điểm sinh học sinh sản của cá Tỳ bà (loài P. disjunctivus) được nghiên cứu đầy đủ và chi tiết ở hai dạng thủy vực (nước chảy và nước tĩnh) tại miền Nam Việt Nam. 3/Cung cấp các minh chứng quan trọng về thành phần thức ăn của cá Tỳ bà có chứa các nhóm động vật không xương sống. 4/Cung cấp đầy đủ các thông tin có độ tin cậy cao phục vụ cho công tác quản lý và làm giảm tác động của cá Tỳ bà. 

Nghiên cứu sinh Trần Đức Diễn trình bày luận án trước Hội đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Việt Hà - Chủ tịch Hội đồng cũng có nhận xét riêng cho nghiên cứu sinh Trần Đức Diễn: Nghiên cứu sinh có kỹ năng nghiên cứu độc lập, thực hiện các nội dung công việc rất lớn, số lượng mẫu phân tích đa dạng, thu mẫu ở nhiều thủy vực, các phương pháp nghiên cứu hiện đại và cập nhật; thể hiện tính sáng tạo, trung thực, cần cù và chịu khó. 

Ý nghĩa khoa học của luận án đã bổ sung, cập nhật các dữ liệu khoa học quan trọng về phân bố, đặc điểm hình thái, di truyền, thành phần loài, dinh dưỡng và sinh sản của cá Tỳ bà ở miền Nam Việt Nam. Luận án đã được nghiên cứu sinh hoàn thành vượt các chỉ tiêu về sản phẩm, thể hiện qua 8 công trình công bố đã được đăng trên các tạp chí quốc tế và hội thảo quốc tế (và có thêm một số công trình được chấp nhận đăng ở các tạp chí quốc tế) là các sản phẩm của đề tài luận án. Hội đồng đánh giá đã thống nhất đề tài luận án của nghiên cứu sinh Trần Đức Diễn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu luận án Tiến sĩ chuyên ngành Thủy sinh vật học, mã số 9 42 01 08, xếp loại xuất sắc và đề nghị Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ công nhận học vị, cấp bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Đức Diễn. 

Đồng chí Trần Đức Diễn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Thầy hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn cho nghiên cứu sinh trong suốt thời gian thực hiện luận án, đặc biệt cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các thầy cô giảng viên Học viện Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu sinh trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện luận án; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thủ trưởng Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Thủ trưởng Chi nhánh Ven biển cùng bạn bè đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện về thời gian, động viên hỗ trợ để nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập đạt được kết quả tốt nhất như ngày hôm nay./. 

Tin bài: Chu Đức Bình (CNVB)