Hội nghị Ban chủ nhiệm Chương trình KH&CN cấp Bộ Quốc phòng mã số KCB-TS

08/11/2022

Chiều ngày 08 tháng 11 năm 2022, tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga diễn ra Hội nghị Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng mã số KCB-TS nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đến tháng 10/2022 và thảo luận kế hoạch hoạt động đến cuối năm 2022, đầu năm 2023. Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm, Chủ nhiệm Chương trình chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Đình Vũ, Phó Cục trưởng Cục Khoa học quân sự/BQP, Tiến sĩ Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao Bộ KH&CN, các đồng chí thành viên Ban Chủ nhiệm và Tổ công tác Chương trình.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều thống nhất đánh giá: Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch được phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài thuộc Chương trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Các đề tài, nhiệm vụ thuộc Chương trình về cơ bản thực hiện đầy đủ nội dung nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt, đảm bảo tiến độ và kết quả, sản phẩm theo yêu cầu.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Kế hoạch hoạt động đến cuối năm 2022, đầu năm 2023 của Ban Chủ nhiệm Chương trình và lộ trình nghiệm thu các đề tài thuộc Chương trình.

Tin bài: Văn Diện (Phòng TTKHQS)