Hội nghị Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng mã số KCB-TS

22/01/2022

Chiều ngày 21 tháng 01 năm 2022, tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga diễn ra Hội nghị Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng mã số KCB-TS. Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm, Chủ nhiệm Chương trình chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Đình Vũ, Phó Cục trưởng Cục Khoa học quân sự/BQP, các đồng chí thành viên Ban Chủ nhiệm và Tổ công tác Chương trình.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm, Chủ nhiệm chương trình chủ trì Hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều thống nhất đánh giá: Năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Ban Chủ nhiệm Chương trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đúng kế hoạch; đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài thuộc Chương trình đúng quy định; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đề tài. Các đề tài thuộc Chương trình về cơ bản thực hiện đầy đủ nội dung nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt, đảm bảo tiến độ và kết quả, sản phẩm theo yêu cầu.

Thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chủ nhiệm Chương trình và kế hoạch nhiệm vụ của các đề tài thuộc Chương trình, làm cơ sở trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Tin bài: Xuân Ngọc (P.TTKHQS)