<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Hội nghị bàn tròn hợp tác khoa học và công nghệ giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Viện Tổng hợp hóa dầu mang tên A.V.Topchiev

25/12/2021

Chiều ngày 18 tháng 12 năm 2021 tại Cơ sở chính/ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã diễn ra Hội nghị bàn tròn hợp tác khoa học và công nghệ giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Viện Tổng hợp hóa dầu mang tên A.V.Topchiev. Đồng chí Thượng tá, TS. Nguyễn Thu Hoài - Phân viện trưởng Phân viện Công nghệ sinh học và Viện sĩ thông tấn Maximov A.L. - Viện trưởng Viện Tổng hợp hóa dầu mang tên A.V. Topchiev đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Viện Độ bền nhiệt đới, Đại diện Chi nhánh Phía Nam và Phòng Kế hoạch Khoa học.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá cao kết quả các đề tài thuộc kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp Việt – Nga được đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp phê duyệt năm 2020, 2021 (T-1.8, T-1.9, T-1.10) do các đơn vị của Trung tâm chủ trì phối hợp với Viện Tổng hợp hóa dầu mang tên A.V. Topchiev thực hiện tại TTNĐ Việt - Nga và thảo luận kế hoạch nghiên cứu cho các đề tài trong năm 2022, cùng với đó là việc thống nhất đề xuất đề tài nghiên cứu mã số T-1.18 và Kế hoạch NCKH 2022 để bổ sung vào Chương trình NCKH giai đoạn 2020 - 2024 trình UBPH về TTNĐ Việt - Nga phê duyệt. Hội nghị cũng đưa ra những ý kiến xây dựng góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, triển khai thử nghiệm tại các trạm thử nghiệm Hòa Lạc, Đầm Bấy và Cần Giờ.  

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã thống nhất danh mục đề xuất bổ sung Chương trình nghiên cứu giai đoạn 2020-2024 và Kế hoạch NCKH 2022 trình UBPH về TTNĐ Việt - Nga phê duyệt trong phiên họp lần thứ 32 sắp tới, đồng thời khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ nghiên cứu của 2 đơn vị trong thời gian tới nhằm phát triển khoa học công nghệ hỗn hợp theo hướng độ bền nhiệt đới./.

Tin bài: Thanh Thuý (Phân viện Công nghệ sinh học)