<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Hội nghị Đảng uỷ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

30/11/2022

Sáng ngày 30/11/2022, Đảng ủy Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Đại tá Trần Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Tổng Giám đốc Trung tâm, chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Đại tá Trần Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều khẳng định, giai đoạn 10 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, Đảng uỷ Trung tâm và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI gắn với các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về quốc phòng, quân sự, bảo vệ an ninh Quốc gia. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, Đảng uỷ Trung tâm và cấp uỷ các cấp đã cụ thể hoá mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện, đồng bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng lên, xây dựng Đảng bộ Trung tâm vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đại đa số cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác cán bộ được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy chế, bảo đảm khách quan, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao; chú trọng lãnh đạo xây dựng môi trường văn hoá trong đơn vị lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, bám sát yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đảng uỷ đã chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, có nhiều kết quả đóng góp cho nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội; nhiều sản phẩm KH&CN đã được ứng dụng, chuyển giao thành công phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và dân sinh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng và các mặt công tác khác nhằm thực hiện tốt nhất vai trò, trách nhiệm của đơn vị hợp tác quốc tế theo Hiệp định về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Bí thư Đảng ủy Trung tâm đã khái quát những kết quả tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI của Đảng ủy Trung tâm 10 năm qua; nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Tin bài: Phòng TTKHQS