Hội nghị Quân chính Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga năm 2021

29/12/2021

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2021, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Cơ sở chính (Hà Nội), Chi nhánh Ven biển (Nha Trang) và Chi nhánh Phía Nam (TP. Hồ Chí Minh). Đồng chí Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo Trung tâm và các tham luận tại Hội nghị: Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng Trung tâm đã triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đại tá Phạm Duy Nam, Phó Tổng giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, Trung tâm đã triển khai thực hiện 48 đề tài, nhiệm vụ thuộc Kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp; 87 đề tài, nhiệm vụ khoa học riêng phía Việt Nam. Các đề tài cơ bản được thực hiện đúng nội dung, tiến độ. Kết quả đã tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực phục vụ nhu cầu các đơn vị như Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không- Không quân, Tổng cục Hậu cần…; công bố trên 170 bài báo khoa học, trong đó có trên 70 bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS/VAK.

Quang cảnh Hội nghị.

Cùng với đó, các nội dung công tác hành chính - quân sự, hậu cần - kỹ thuật, tài chính, đào tạo,... được triển khai toàn diện, đáp ứng yêu cầu. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh hiệu quả, thực chất. Tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Trung tâm ổn định, đơn vị an toàn. Đặc biệt, trong năm 2021, Trung tâm đã tiếp tục tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương như: Bắc Giang, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.

Thủ trưởng Trung tâm trao thưởng cho các Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021.

Năm 2022, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga xác định tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ trên các mặt công tác, tập trung thực hiện tốt Kế hoạch nghiên cứu khoa học được phê duyệt. Khai thác tốt các điều kiện hiện có, phát huy những lĩnh vực Trung tâm có thế mạnh, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thích ứng và chuyển giao công nghệ thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và kinh tế. Tiếp tục chuẩn bị và sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Thành lập Trung tâm (07/3/1988 - 07/3/2023).

Thủ trưởng Trung tâm trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền cấp trên, Trung tâm đã trao các hình thức khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19; trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021.

Tin bài: Xuân Ngọc (Phòng TTKHQS)

Ảnh: Duy Hải (Phòng Chính trị)