<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bồi dưỡng tiếng Nga và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phiên dịch tiếng Nga cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm

27/04/2023

Ngày 26/4/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bồi dưỡng tiếng Nga và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phiên dịch tiếng Nga cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm. Đồng chí Thượng tá, TS. Nguyễn Phi Long, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tại Cơ sở chính; Thủ trưởng và cán bộ, giáo viên Phòng Đào tạo.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Quyền, Trưởng phòng Đào tạo cho biết: Đào tạo tiếng Nga cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nghị quyết của Đảng ủy TTNĐ Việt - Nga về thực hiện đề án, chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ viên chức, công chức giai đoạn 2019 - 2030. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Trong khoá học vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, học viên vừa học vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thời gian học chủ yếu ngoài giờ hành chính…, song với sự quyết tâm cao, chủ động của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên, khóa học đã kết thúc thành công, hoàn thành tốt nội dung, yêu cầu đề ra. Hội nghị cũng được nghe các ý kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị, các đồng chí giáo viên đánh giá về kết quả các khoá bồi dưỡng tiếng Nga và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phiên dịch tiếng Nga cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm vừa qua; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Trung tâm đã biểu dương những kết quả đạt được, chỉ ra một số vấn đề tồn tại, bất cập trong công tác bồi dưỡng tiếng Nga và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phiên dịch tiếng Nga cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm; khẳng định chủ trương cần tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác này; đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần rà soát, cử đối tượng cán bộ, nhân viên đi học các khoá học tới phải gắn với nhu cầu, định hướng sử dụng tại đơn vị, các đơn vị cần quán triệt, quản lý và tạo điều kiện tốt nhất cho các đồng chí được cử đi học. Đồng chí Phó Tổng Giám đốc giao Phòng Đào tạo nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng các lớp tiếng Nga cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm, trong đó có thể đề xuất mở thêm các lớp tiếng Nga theo chuyên ngành của các đơn vị nghiên cứu khoa học trong Trung tâm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Tin bài: Văn Diện (Phòng TTKHQS)