<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-K30JX8Y360"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-K30JX8Y360'); </script>

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KH&CN, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ VÀ QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN

31/08/2022

Chiều ngày 30/8/2022, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý KH&CN, mua sắm trang thiết bị, vật tư và quy định tài chính trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo hình thức trực tuyến với hai Chi nhánh. Đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khoa học chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung tâm và các cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý KH&CN, cán bộ một số cơ quan chức năng có liên quan nội dung tập huấn.  

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên là cán bộ thuộc Phòng Kế hoạch khoa học, Phòng Tài chính, Phòng hậu cần- Kỹ thuật trình bày 05 chuyên đề:
1. Quy định quản lý đề tài, nhiệm vụ KH&CN riêng phía Việt Nam của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
2. Quy định quản lý đề tài, nhiệm vụ KH&CN hỗn hợp Việt - Nga.
3. Quy định quản lý và sử dụng Quỹ tài chính chung của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
4. Hướng dẫn các thủ tục lập dự toán, thanh quyết toán các nội dung thực hiện đề tài, nhiệm vụ KH&CN các cấp.
5. Quy chế Quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật và vật tư của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và hướng dẫn thực hiện nội dung về mua sắm vật tư, tài sản, hàng hoá trong Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ nghiên cứu tích cực đặt câu hỏi, trao đổi làm rõ các quy định trong công tác quản lý, đưa ra các khó khăn vướng mắc trong thực tế thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Đại diện các cơ quan chức năng giải đáp, tháo gỡ các câu hỏi, khó khăn của các đơn vị. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khoa học khẳng định sự cần thiết các nội dung đã được trình bày trong hội nghị tập huấn và đó là những nội dung cơ bản, mang tính khái quát; đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý KH&CN trong toàn Trung tâm tiếp tục nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các quy định, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, chất lượng, tiến độ và hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu KH&CN của Trung tâm trong thời gian tới. Đồng chí Phó Tổng Giám đốc cũng biểu dương các cơ quan liên quan đã làm tốt công tác chuẩn bị nội dung tập huấn, phối hợp tổ chức tập huấn đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra. 

Tin bài: Phòng TTKHQS